دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
روشی نوین در پخش بار بهینۀ مقید به قید پایداری گذرا با استفاده از تکنیک حساسیت تابع انرژی
روشی نوین در پخش بار بهینۀ مقید به قید پایداری گذرا با استفاده از تکنیک حساسیت تابع انرژی

بهزاد مرادی؛ عباس کارگر؛ سید علی نبوی نیاکی؛ سید یاسر درخشنده

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 13-24

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2021.128735.1473

چکیده
  با مرور سابقۀ تحقیق مسئلۀ پخش بار بهینه مقید به قید پایداری گذرا (TSCOPF) مشخص می‌شود هنگام استفاده از تکنیک ضرایب حساسیت توابع انرژی، تنها توان مکانیکی ورودی واحدها در ارزیابی پایداری گذرا مبنا قرار می‌گیرد ...  بیشتر
نگاه سیستمی در اعمال روش RCM بر سیستم حفاظت دیستانس خطوط
نگاه سیستمی در اعمال روش RCM بر سیستم حفاظت دیستانس خطوط

محمدحسین نصری؛ سید یاسر درخشنده؛ عباس کارگر

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 43-62

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.116244.1206

چکیده
  سیستم حفاظت دیستانس به‌عنوان حفاظت اصلی خطوط، نقش اساسی در قابلیت اطمینان شبکه دارد؛ بنابراین، یک برنامة نگهداری و تعمیرات بهینه برای حفاظت دیستانس، تأثیر بسزایی بر قابلیت اطمینان و هزینه‌های شبکه ...  بیشتر