دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
پیش‌بینی ولتاژ تخلیۀ الکتریکی مقره‌های پلیمری با ملاحظه بر تأثیر بارهای سطحی و آلودگی به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی
پیش‌بینی ولتاژ تخلیۀ الکتریکی مقره‌های پلیمری با ملاحظه بر تأثیر بارهای سطحی و آلودگی به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی

جمشید محمودی؛ محمد میرزائی؛ امیر عباس شایگانی اکمل

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.110233.1111

چکیده
  در این مقاله، اثر حضور همزمان بارهای سطحی و آلودگی بر تخلیۀ الکتریکی مقره‌های پلیمری تحت ولتاژ DC بررسی و تحلیل شده است. بدین منظور چهار نوع مقره‌های پلیمری با پروفیل متفاوت، انتخاب و سپس تست‌های آزمایشگاهی ...  بیشتر
جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی
جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی

حسین یوسفی گل افشانی؛ محمد میرزائی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 0-77

چکیده
  حفاظت تجهیزات پست های فشار قوی به عنوان نقطه ای استراتژیک در شبکه قدرت همواره مورد توجه طراحان شبکه بوده است. با افزایش ظرفیت تولید و اتصال شبکه های مجاور به یکدیگر سطح جریان خطا افزایش خواهد یافت. این ...  بیشتر