دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی یک روش خوشه بندی انرژی اگاه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شبکه حسگر بی سیم ناهمگن
طراحی یک روش خوشه بندی انرژی اگاه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شبکه حسگر بی سیم ناهمگن

مهدی هنرمند؛ علی قیاسیان؛ حسین سعیدی

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 0-16

چکیده
    خوشه­بندی یکی از تکنیک­های موثر برای مدیریت مناسب انرژی و افزایش طول عمر در شبکه­های حسگر بی سیم می­باشد. یکی از پارامترهای حائز اهمیت در ساخت خوشه­های بهینه، انتخاب سرخوشه مناسب است که علاوه ...  بیشتر