دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بهینهسازی موتور BLDC با استفاده از روش پارتوی مبتنی بر الگوریتم هوشمند SOA
بهینهسازی موتور BLDC با استفاده از روش پارتوی مبتنی بر الگوریتم هوشمند SOA

سید عباس طاهر؛ محمد رضا شیبانی؛ غلامرضا لاله زار

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 0-55

چکیده
  امروزه موتورهای جریان مستقیم مغناطیس دائم بدون جاروبک (BLDC) به دلیل دارا بودن مزایای زیادی نسبت به سایر موتورهای مورد استفاده در صنعت، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند. از این رو طی سالیان اخیر، طراحی ...  بیشتر