دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تحلیل جاذب‌ها در شبکه‌های عصبی خودانجمنی و کاربرد آن در آنالیز تصاویر چهره
تحلیل جاذب‌ها در شبکه‌های عصبی خودانجمنی و کاربرد آن در آنالیز تصاویر چهره

سیده زهره سیدصالحی؛ سیدعلی سیدصالحی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 79-96

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.90029.0

چکیده
  شبکه‌های عصبی خودانجمنی بالقوه امکان به‌کارگیری برای پردازش و هنجارسازی غیرخطی داده‌ها را در خود دارند؛ زیرا نخست، به یادگیری و شبیه‌سازی ارتباطات غیرخطی پیچیده قادرند و دوم، این ارتباطات را با تجزیه ...  بیشتر
روش پیش‌تعلیم لایه‌به‌لایه دوسویه برای تعلیم شبکه‌های عصبی عمیق
روش پیش‌تعلیم لایه‌به‌لایه دوسویه برای تعلیم شبکه‌های عصبی عمیق

سیده زهره سیدصالحی؛ سید علی سیدصالحی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-10

چکیده
  در این مقاله، یک روش پیش‌تعلیم دوسویه برای همگرا نمودن تعلیم شبکه‌های عصبی عمیق با یادگیری دیگرانجمنی ارائه شده است. تعلیم این شبکه‌ها به‌دلیل مواجه بودن با تعداد بالای کمینه‌های موضعی اغلب همگرا ...  بیشتر