دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تعیین مکان بهینه خنک‌کننده‌ها در برقگیر‌های اکسیدفلزی به منظور افزایش پایداری حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تعیین مکان بهینه خنک‌کننده‌ها در برقگیر‌های اکسیدفلزی به منظور افزایش پایداری حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سید میثم سید برزگر؛ محمد میرزایی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 63-70

چکیده
  در این مقاله، بهینه‏سازی مکان استقرار خنک‌کننده‌ها در ستون قرص‏های برقگیر با هدف کاهش سریع دما ناشی از تلفات الکتریکی اضافه ‏ولتاژهای موجود در شبکه و افزایش پایداری حرارتی برقگیر بررسی شده است. ...  بیشتر