دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مدیریت نیروی محرکه الکتریکی و بهینه سازی مصرف در حضور منابع تغذیه هیبریدی
مدیریت نیروی محرکه الکتریکی و بهینه سازی مصرف در حضور منابع تغذیه هیبریدی

علیرضا پاکخصال؛ حبیب اله اعلمی؛ الیاس ابراهیم زاده

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده و تجدید پذیر اگرچه پتانسیل بالایی دارند، اما ممکن است به علت طبیعت متغیرشان مشکل آفرین باشند. علاوه بر این، نوسان‌های باد و یا تغییرات شدید آب و هوایی می‌تواند به ...  بیشتر