دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
پیاده سازی سیستم بهینه مدیریت انرژی برای مجموعه ریز شبکه ها
پیاده سازی سیستم بهینه مدیریت انرژی برای مجموعه ریز شبکه ها

نرگس پرهیزی؛ موسی مرزبند؛ سید مازیار میرحسینی مقدم؛ فاطمه آذری نژادیان؛ بهنام محمدی ایواتلو

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 49-66

چکیده
  مدیریت بهینه انرژی در سیستم‌های دارای چند ریزشبکه چالش‌های جدیدی را در سیستم‌های قدرت بوجود آورده است. لذا، ارائه سیستم‌های مدیریت انرژی با درنظر گرفتن عملکرد بهینه منابع موجود در ریزشبکه‌ها، کنترل ...  بیشتر
مدیریت بهینه انرژی با استفاده از روش کلونی زنبور مصنوعی چند زمانه برای یک میکروگرید متصل به شبکه با چندین واحد تولید توزیع شده
مدیریت بهینه انرژی با استفاده از روش کلونی زنبور مصنوعی چند زمانه برای یک میکروگرید متصل به شبکه با چندین واحد تولید توزیع شده

فاطمه آذری نژادیان؛ سید مازیار میرحسینی مقدم؛ موسی مرزبند؛ نرگس پرهیزی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  برای کسب اطمینان از مصرف بهینه انرژی در ریزشبکه‌ها ، ارائه سیستم مدیریت انرژی مناسب و کارآمد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه با به‏کارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر و همچنین، سیستم‌های ذخیره‌کننده ...  بیشتر