دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
شبکه‌های تخاصمی مولد تغییراتی برای جلوگیری از فروافتادگی حالت
شبکه‌های تخاصمی مولد تغییراتی برای جلوگیری از فروافتادگی حالت

مهدی جاماسب خلاری؛ ولی درهمی؛ مهدی یزدیان دهکردی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 75-86

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2021.129742.1495

چکیده
  مدل‌های مولد سعی می‌کنند توزیع احتمالی که مشابه با توزیع داده‌های دیده شده باشد را به دست آورند. برای این کار دو راه‌حل در سال‌های اخیر ارائه شده است؛ یکی کمینه‌کردن واگرایی (فاصله) بین دو توزیع ازطریق ...  بیشتر
ارایه یک فیلتر ترکیبی هوشمند فازی برای حذف نویز تصاویر پزشکی
ارایه یک فیلتر ترکیبی هوشمند فازی برای حذف نویز تصاویر پزشکی

سمیه علی اکبری دهکردی؛ محمد قاسم زاده؛ ولی درهمی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 47-54

چکیده
  تصاویر پزشکی اهمیت ویژه‏ای در تشخیص پزشکی دارند. در این مقاله یک روش ترکیبی هوشمند مبتنی بر یک سیستم فازی- عصبی برای حذف نویز از این گونه تصاویر ارایه می‏شود. چندین روش عمومی و مفید برای حذف نویز از ...  بیشتر
واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال مبتنی بر یادگیری ماشینی
واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال مبتنی بر یادگیری ماشینی

پیمان نفیسی فرد؛ ولی درهمی؛ علی محمد لطیف

دوره 2، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 47-64

چکیده
  در این مقاله یک الگوریتم تکاملی قابل اطمینان و مؤثر به منظور ارائه الگوی کلیدزنی حذف انتخابی هارمونیک (SHE) پیشنهاد می‌گردد. این روش قادر خواهد بود تعداد درخور توجهی ‌هارمونیک مرتبه پایین ولتاژ خط، در ...  بیشتر