دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
اجرای همزمان برنامه پاسخ‌گویی بار زمان استفاده (TOU) و مشارکت واحدها در حضور مزارع بادی به روش MILP
اجرای همزمان برنامه پاسخ‌گویی بار زمان استفاده (TOU) و مشارکت واحدها در حضور مزارع بادی به روش MILP

محسن کیا؛ مهرداد ستایش نظر؛ محمد صادق سپاسیان

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 69-80

چکیده
  چکیده: برنامه‏ریزی مشارکت واحدها شامل بهینه‏سازی منابع تولید برای حداقل‏سازی هزینه تولید توان با رعایت قیود مربوطه است. با تثبیت تجدید ساختار در سیستم‏های قدرت، افزایش بهای انرژی الکتریکی در ...  بیشتر