دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی یک آشکارساز مجتمع فاز-فرکانس با توان و تاخیر بهینه، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
طراحی یک آشکارساز مجتمع فاز-فرکانس با توان و تاخیر بهینه، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

زینب پورطاهری؛ سیدحمید ظهیری

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 15-22

چکیده
  چکیده: کاربرد وسیع حلقه‏های قفل شونده فاز در انواع مدارهای مخابراتی و الکترونیکی و چند منظوره بودن این مدارها، سبب شده است که طراحی بهینه آن‏ها مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. بی تردید توان مصرفی پایین ...  بیشتر