دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تشخیص بدون نظارت سرطان پوست با ادغام ویژگی‌های بافت و لبه در تصاویر پوستی
تشخیص بدون نظارت سرطان پوست با ادغام ویژگی‌های بافت و لبه در تصاویر پوستی

حامد آقاپناه رودسری؛ حسن قاسمیان

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 1-12

چکیده
  در این مقاله روشی جدید برای استخراج ویژگی از تصاویر به منظور بالا بردن دقت تشخیص سرطان پوستی ملانوم ارائه شده است. این روش به صورت بدون نظارت اجرا می‌شود. برای این کار، ابتدا در یک فرآیند ناحیه‌‌بندی ...  بیشتر