دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
راهبرد مدیریت هوشمند انرژی در یک خودروی هیبرید برقی نوع موازی مستقل
راهبرد مدیریت هوشمند انرژی در یک خودروی هیبرید برقی نوع موازی مستقل

ابوالفضل حلوایی نیاسر؛ ابوالفضل حلوایی نیاسر؛ ناصر فلاحی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 51-62

چکیده
  چکیده: خودروهای هیبرید برقی، علاوه بر داشتن مزایای خودروهای برقی، ویژگی‌های مهم خودروهای احتراق داخلی، نظیر شتاب دلخواه و برد طولانی را نیز دارا هستند. در این راستا، راهبردهای بهینه سازی انرژی مناسب ...  بیشتر