دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
قیمت گذاری خرده فروشی و پاسخگویی بار در شبکه های توزیع هوشمند
قیمت گذاری خرده فروشی و پاسخگویی بار در شبکه های توزیع هوشمند

شقایق یوسفی؛ غلامرضا یوسفی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 23-32

چکیده
  چکیده: در این مقاله، به خرده فروشی روز بعد در ارتباط با مشتریان قیمت پذیر با تعرفه ثابت و تعرفه های زمان استفاده، پرداخته شده است. پاسخ مشتریان به پیشنهاد قیمت ساعتی، به کمک یک تابع پذیرش مدل‌سازی شده ...  بیشتر