دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی بهینه فیلتر پسیوهارمونیک با استفاده از مفهوم تئوری بازی
طراحی بهینه فیلتر پسیوهارمونیک با استفاده از مفهوم تئوری بازی

سید محمد رضا رفیعی؛ حسین یاسمی؛ علی دستفان

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 13-22

چکیده
  چکیده: فیلترهای پسیوهارمونیک (PHF) ساده‌ترین، ارزانترین و مؤثرترین راه برای کاهش هارمونیک‌های ولتاژ و جریان هستند. در طراحی PHF هدف اصلی کاهش هزینه فیلتر و کاهش THD جریان و ولتاژها در نقطه اتصال مشترک (PCC) ...  بیشتر