دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تخمین پارامترهای موتور القایی با استفاده از بهینه‌سازی چرخه آب
تخمین پارامترهای موتور القایی با استفاده از بهینه‌سازی چرخه آب

علیرضا خسروی؛ محمد یزدانی اسرمی؛ آصف قابلی جویباری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 71-82

چکیده
  این مقاله کاربرد الگوریتم چرخه آب را که به تازگی معرفی شده است، به منظور تخمین دقیق پارامترهای موتور القایی از طریق اطلاعات پلاک آن نشان می‌دهد. با توجه به این حقیقت که از موتورهای القایی به طور گسترده ...  بیشتر