دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائه یک روش موقعیت یابی تلفن همراه بر مبنای تشخیص هوشمند الگوی شدت توان دریافتی در شبکه GSM، با کاربرد پیاده سازی سرویس‌های تبلیغات سیار
ارائه یک روش موقعیت یابی تلفن همراه بر مبنای تشخیص هوشمند الگوی شدت توان دریافتی در شبکه GSM، با کاربرد پیاده سازی سرویس‌های تبلیغات سیار

محمدفرزان صباحی؛ سارا صرافیان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 25-42

چکیده
  چکیده: روش‌های موقعیت‌یابی سلولی در محیط‌های شهری به علت وجود موانع زیاد، دارای خطای قابل ملاحظه‌ای هستند. دراین مقاله، با دیدگاه پیاده‌سازی یک سرویس تبلیغاتی مکان محور، روش موقعیت‌یابی تشخیص الگو ...  بیشتر