دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی
یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی

حسن نصرتی ناهوک؛ مهدی افتخاری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 71-84

چکیده
  چکیده: انتخاب ویژگی یکی از چالش برانگیز ترین و از مهمترین فعالیت‌ها در توسعه یادگیری ماشین و تشخیص الگوست. معیارهای ارزیابی ویژگی نقش بسیار مهمی برای ساخت یک الگوریتم انتخاب ویژگی دارند. در این مقاله ...  بیشتر
بهینه‌سازی خودکار کارایی نرم‌افزار مبتنی بر مدل با استفاده از MOPSO
بهینه‌سازی خودکار کارایی نرم‌افزار مبتنی بر مدل با استفاده از MOPSO

مریم آموزگار؛ مهدی افتخاری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 1-11

چکیده
  مهندسی کارایی نرم‌افزار در فازهای اولیه تولید نرم‌افزار (مدل سازی)، کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به‌همراه دارد که هنوز به‌طور کامل خودکار نشده است. این مقاله یک روش بهینه‌سازی مبتنی بر الگوریتم ...  بیشتر