دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مدل‌سازی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های قابل پذیرش در بورس برق: مطالعه موردی بر روی شرکت‌های مرتبط با حوزه برق پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدل‌سازی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های قابل پذیرش در بورس برق: مطالعه موردی بر روی شرکت‌های مرتبط با حوزه برق پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید مهدی مظهری؛ علیرضا فریدونیان؛ حمید لسانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 9-24

چکیده
  بورس برق بستر اصلی خصوصی‌سازی در صنعت برق و گذرگاه اقتصاد بازار آزاد به شمار می‌رود. از جمله مهمترین اهداف بورس برق می‌توان به تسهیل مبادله محصولات استانداردشده (کالای برق)، انتشار اطلاعات بازار، ارتقای ...  بیشتر