دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی کنترل‌کننده مود لغزشی انتگرالی برای عبور از خطا در سیستم‌های انرژی بادی مبتنی بر DFIG برای کمبود ولتاژهای متقارن و نامتقارن
طراحی کنترل‌کننده مود لغزشی انتگرالی برای عبور از خطا در سیستم‌های انرژی بادی مبتنی بر DFIG برای کمبود ولتاژهای متقارن و نامتقارن

محمود رضا شاکرمی؛ محمود جورابیان؛ احسان افضلان

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.112687.1147

چکیده
  با نفوذ زیاد منابع توان بادی متصل به شبکه، قابلیت عبور از خطا در توربین‌های بادی با DFIG شدیداً نیاز است تا از افت ولتاژ شدید در نقطة اتصال DFIG و در نتیجه، صدمه به آن جلوگیری کنند. در این مقاله، روش کنترلی ...  بیشتر
استفاده از الگوریتم رقابت استعماری به منظور بهبود قابلیت بارگذاری ایمن با TCSC در سیستم انتقال برای مدل حوضچه و ترکیبی
استفاده از الگوریتم رقابت استعماری به منظور بهبود قابلیت بارگذاری ایمن با TCSC در سیستم انتقال برای مدل حوضچه و ترکیبی

احسان افضلان؛ محمود جورابیان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 59-74

چکیده
  این مقاله الگوریتمی برای مکانیابی بهینه و کنترل ادوات انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS) برای بهبود بارپذیری در سیستم انتقال با استفاده از الگوریتم PSO و رقابت استعماری (ICA) برای مدل حوضچه و ترکیبی در بازار برق مقررات ...  بیشتر
طراحی کنترل کننده فرکانس بار برای سیستم قدرت به هم پیوسته با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوکننده (SOA)
طراحی کنترل کننده فرکانس بار برای سیستم قدرت به هم پیوسته با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوکننده (SOA)

احسان افضلان؛ محمود جورابیان

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 111-134

چکیده
  روش بهینه‌سازی جستجوکننده (SOA) همانگونه که هم‌اکنون خوانده می‌شود، به دلیل مؤثر بودن در حل بعضی مسائل مشکل بهینه-سازی دنیای واقعی، در حال به دست آوردن محبوبیت در میان جامعه‌ی محققان است. این مقاله روش ...  بیشتر
ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر
ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر

احسان افضلان؛ محمود جورابیان

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 13-26

چکیده
  پخش بار اقتصادی دینامیکی با برنامه‌ریزی خروجی آنلاین ژنراتورها با تقاضاهای بار پیش‌بینی شده در بازه‌ی زمانی مشخص به منظور بیشترین عملکرد اقتصادی سیستم قدرت الکتریکی سر و کار دارد. این مقاله روشی ترکیبی ...  بیشتر
کاربرد الگوریتم کاوش باکتری دینامیکی تطبیقی برای پخش بار بهینه با در نظر گرفتن تأثیر نقطه‌ی شیر و توان بادی
کاربرد الگوریتم کاوش باکتری دینامیکی تطبیقی برای پخش بار بهینه با در نظر گرفتن تأثیر نقطه‌ی شیر و توان بادی

احسان افضلان؛ محمود جورابیان

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  این مطالعه به ارائه الگوریتم کاوش باکتری دینامیکی تطبیقی (DABFA) برای حل مسأله پخش بار اقتصادی (ED) با در نظر گرفتن تأثیر نقطه شیر و تلفات توان می‌پردازد. به علاوه توان باد نیز در فرمول‌سازی مسأله در نظر گرفته ...  بیشتر