دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائه روشی مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه جهت ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل توان و ریسک در شبکه‌های قدرت
ارائه روشی مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه جهت ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل توان و ریسک در شبکه‌های قدرت

جواد کافی کندری؛ مریم رمضانی؛ حمید فلقی

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 51-62

چکیده
  ب با افزایش روز افزون میزان و ارزش تقاضای مصرف برق در دهه‌های اخیر، ارتباط، امنیت و به هم پیوستگی شبکه برق اهمیت زیادی یافته است. شبکه‌های انتقال به عنوان عنصر اصلی و ارتباطی در شبکه قدرت، نقش بسیار پر ...  بیشتر