دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
فیلتر غیرخطی تطبیقی عصبی شناساگر با نرخ آموزش بهینه برای همگرایی پارامترها بر پایه گرادیان نزولی
فیلتر غیرخطی تطبیقی عصبی شناساگر با نرخ آموزش بهینه برای همگرایی پارامترها بر پایه گرادیان نزولی

فاطمه علی‌بخشی؛ محمد تشنه‌لب؛ مهدی علی‌بخشی؛ محمد منثوری

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 75-86

چکیده
  بحث همگرایی در شبکه‌های عصبی شناساگر و کنترل‌کننده یکی از موارد پراهمیت در مهندسی کنترل می‌باشد، که در این راستا تحقیقات متنوعی صورت پذیرفته است که عمدتاً در چهار چوب شبکه‌های عصبی معمولی بوده است. ...  بیشتر
طراحی یک سیستم CAD برای شناسایی و طبقه‌بندی تومورهای سرطان سینه در تصاویر DCE-MR بر اساس شبکه‌های عصبی کانولوشن سلسله مراتبی
طراحی یک سیستم CAD برای شناسایی و طبقه‌بندی تومورهای سرطان سینه در تصاویر DCE-MR بر اساس شبکه‌های عصبی کانولوشن سلسله مراتبی

رضا راستی بروجنی؛ محمد تشنه لب؛ رضا جعفری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-14

چکیده
  در این مقاله، یک سیستم CAD بر اساس شبکه های عصبی کانولوشن سلسله‌مراتبی با ساختاری جدید، جهت ایجاد تمایز بین تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در تصاویر MR سینه پیشنهاد شده است. شبکه‌ی عصبی کانولوشن، یک شبکه‌ی ...  بیشتر
طراحی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی
طراحی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی

سمیرا عبدی دویران؛ محمد تشنه لب؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ حمید گل احمدی

دوره 3، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 11-24

چکیده
  بهینه‌سازی بر پایه‌ جغرافیای زیستی، الگوریتم تکاملی جدیدی بر اساس جمعیت است که ریاضیات جغرافیای زیستی، بر آن حاکم است و الگوریتم تکامل ‌تفاضلی، الگوریتمی قدرتمند برای حل بسیاری از مسائل بهینه‌سازی ...  بیشتر