دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بازنمایی گل‌های قالی با استفاده از تبدیل‌های موجک و فوریه-ملین
بازنمایی گل‌های قالی با استفاده از تبدیل‌های موجک و فوریه-ملین

مجید خداکرمی؛ احسان اله کبیر

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 27-38

چکیده
  در این مقاله، به بازنمایی و توصیف گل‌های قالی می‌پردازیم. مجموعه گل‌های موجود در چهارده کلاس طبقه‌بندی می‌شوند. از آنجایی که گل‌ها دارای چرخش، تغییر مقیاس و انتقال هستند، توصیفگر مطلوب باید نسبت ...  بیشتر
خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش
خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش

منصور فاتح؛ احسان‌اله کبیر

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 30-15

چکیده
  چکیده: نقشه‌های فرش به دو دسته‌ چاپی و دستی تقسیم می‌شوند. مقالاتی در رابطه با خواندن خودکار نقشه‌های چاپی ارائه شده است. اما به علت سختی کار، تا کنون روشی برای خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش ارائه ...  بیشتر