دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تعیین سهم بارهای هارمونیک‌زا در آلودگی هارمونیکی شبکه براساس دسته‌بندی هوشمند
تعیین سهم بارهای هارمونیک‌زا در آلودگی هارمونیکی شبکه براساس دسته‌بندی هوشمند

مهدی تدین؛ رحمت الله هوشمند؛ آرش کیومرثی؛ مهدی ترابیان

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.114825.1180

چکیده
  امروزه برای بهبود کیفیت ولتاژ شبکه، تعیین سهم هریک از منابع ایجادکنندة هارمونیک از آلودگی هارمونیکی شبکه ضروری است. با توجه به اینکه خطوط، ترانسفورماتورها، بارها و ژنراتورها در طول زمان تغییر وضعیت ...  بیشتر
یک کنترل کننده فازی برای ژنراتور مغناطیس دائم داخلی استفاده شده در سامانه تبدیل انرژی بادی
یک کنترل کننده فازی برای ژنراتور مغناطیس دائم داخلی استفاده شده در سامانه تبدیل انرژی بادی

احمد رضا شفیعی؛ بهزاد میرزاییان دهکردی؛ شاهرخ فرهنگی؛ آرش کیومرثی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20714

چکیده
      در این مقاله، یک رهیافت مبتنی بر منطق فازی برای کنترل سامانه­های تبدیل انرژی بادی کوچک در بازه وسیعی از سرعت باد ارائه شده است. سامانه مد نظر به یک توربین با پره های ثابت، ژنراتور سنکرون مغناطیس ...  بیشتر
طراحی و ساخت درایو کنترل کننده سرعت موتور القایی با روش V/f به کمک پردازنده سیگنال دیجیتال توسط کنترل کننده های هوشمند
طراحی و ساخت درایو کنترل کننده سرعت موتور القایی با روش V/f به کمک پردازنده سیگنال دیجیتال توسط کنترل کننده های هوشمند

جواد عربی؛ حسین ربیع؛ بهزاد میرزاییان دهکردی؛ آرش کیومرثی؛ مهدی نیرومند

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 29-36

چکیده
    در این مقاله طراحی و ساخت کنترل سرعت موتور القایی سه فاز با روش V/f توسط کنترل کننده تناسبی- انتگرالی تنظیم شده با الگوریتم ژنتیک وکنترل کننده فازی در شرایط مختلف کاری مطرح می گردد و عملکرد این دو کنترل ...  بیشتر