دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مکان‌یابی دو‌هدفه بانک‌های خازنی فشارمتوسط در محیط تجدیدساختارشده با مدل‌سازی احتمالاتی ریسک ناشی از قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین
مکان‌یابی دو‌هدفه بانک‌های خازنی فشارمتوسط در محیط تجدیدساختارشده با مدل‌سازی احتمالاتی ریسک ناشی از قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین

سید مهدی مظهری؛ حمید لسانی؛ احسان کرمی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 15-28

چکیده
  در این مقاله، مساله مکان‌یابی بانک‌های خازنی فشارمتوسط با استفاده از یک رویکرد دو هدفه جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور، قیمت‌گذاری مبتنی بر قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین در محیط یک شرکت ...  بیشتر
مدل‌سازی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های قابل پذیرش در بورس برق: مطالعه موردی بر روی شرکت‌های مرتبط با حوزه برق پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدل‌سازی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های قابل پذیرش در بورس برق: مطالعه موردی بر روی شرکت‌های مرتبط با حوزه برق پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید مهدی مظهری؛ علیرضا فریدونیان؛ حمید لسانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 9-24

چکیده
  بورس برق بستر اصلی خصوصی‌سازی در صنعت برق و گذرگاه اقتصاد بازار آزاد به شمار می‌رود. از جمله مهمترین اهداف بورس برق می‌توان به تسهیل مبادله محصولات استانداردشده (کالای برق)، انتشار اطلاعات بازار، ارتقای ...  بیشتر
مکان‌یابی چندهدفه واحدهای اندازه‌گیری فازور با در نظر گرفتن ارزش واقعی نایقینی‌ها در سیستم قدرت مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی
مکان‌یابی چندهدفه واحدهای اندازه‌گیری فازور با در نظر گرفتن ارزش واقعی نایقینی‌ها در سیستم قدرت مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی

سید مهدی مظهری؛ حمید لسانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  واحدهای اندازه‌گیری فازور از جمله ادواتی است که در تخمین حالت سیستم قدرت نقش اساسی داشته و به بهره‌بردار شبکه کمک می‌کند تا تصمیماتِ لازمِ احتمالی را جهت حفظ عملکرد سیستم اتخاذ نماید. در این مقاله مسأله ...  بیشتر
رویکردی جدید در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ارزش واقعی کفایت مبتنی بر کلونی مصنوعی زنبور عسل اصلاح‌شده
رویکردی جدید در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ارزش واقعی کفایت مبتنی بر کلونی مصنوعی زنبور عسل اصلاح‌شده

سید مهدی مظهری؛ امیر باقری؛ حسن منصف؛ حمید لسانی

دوره 2، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  با توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، طراحی مناسب شبکه آینده و توسعه شبکه فعلی اهمیت زیادی برخوردار شده است. برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال، یکی از مهمترین بخش‌ها در طراحی توسعه سیستم‌های ...  بیشتر