دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی شبکه عصبی جلو سوی آشوب‏گونه
طراحی شبکه عصبی جلو سوی آشوب‏گونه

ابوذر طاهرخانی؛ شهرام جوادی؛ سام معینی

دوره 2، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 21-34

چکیده
  چکیده: بر اساس مطالعات جدید محققان، سیناپس‌ها یکی از پویاترین اجزا دستگاه عصبی جانداران هستند و حتی پس از مرحله تعلیم نیز قدرت هر سیناپس ثابت باقی نمی‌ماند. در این مقاله، روشی برای آشوبی کردن وزن‌های ...  بیشتر