دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تعیین یک مدل جدید بر اساس الگوریتم تبدیل فوریه گسسته برای مطالعه پدیده فوق اشباع در طی برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت بدون بار با امپدانس یا بار اضافه از سمت منبع و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل
تعیین یک مدل جدید بر اساس الگوریتم تبدیل فوریه گسسته برای مطالعه پدیده فوق اشباع در طی برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت بدون بار با امپدانس یا بار اضافه از سمت منبع و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل

بهرام نوشاد؛ مرتضی رزاز؛ سید قدر اله سیف السادات

دوره 3، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 41-54

چکیده
  یکی از عملکردهای ناخواسته حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در طی برق‌دار کردن ترانسفورماتور بدون بار به همراه یک امپدانس یا بار اضافی از سمت منبع (اولیه) رخ می‌دهد که ناشی از پدیده‌ای موسوم به پدیده فوق ...  بیشتر
طراحی و شبیه‌سازی یک رله هوشمند برای تشخیص جزیره الکتریکی
طراحی و شبیه‌سازی یک رله هوشمند برای تشخیص جزیره الکتریکی

مهرداد حیدری ارجلو؛ سید قدرت اله سیف السادات؛ احسان غریب رضا

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 67-78

چکیده
  در این مقاله، روش جدیدی، برای تشخیص جزایر الکتریکی بر اساس دسته‌بندی و الگوشناسی در یک شبکه توزیع مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد. روش پیشنهادی، برای تشخیص، از سیگنال‌های گذرای تولید شده هنگام وقوع ...  بیشتر