دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی و شبیه‌سازی یک رله هوشمند برای تشخیص جزیره الکتریکی
طراحی و شبیه‌سازی یک رله هوشمند برای تشخیص جزیره الکتریکی

مهرداد حیدری ارجلو؛ سید قدرت اله سیف السادات؛ احسان غریب رضا

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 67-78

چکیده
  در این مقاله، روش جدیدی، برای تشخیص جزایر الکتریکی بر اساس دسته‌بندی و الگوشناسی در یک شبکه توزیع مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد. روش پیشنهادی، برای تشخیص، از سیگنال‌های گذرای تولید شده هنگام وقوع ...  بیشتر