دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
روش جدید برای جایابی و تعیین اندازه منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
روش جدید برای جایابی و تعیین اندازه منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سید عباس طاهر؛ محمد رضا شیبانی؛ سید مصطفی نصرت آبادی؛ مرتضی جدیدالاسلام

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 79-90

چکیده
  در جایابی منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع، لازم است محدوده وسیعی از شرایط بهره‌برداری و امنیت سیستم بررسی و ارزیابی شود. تعداد زیادی از شاخص‌ها در ارزیابی مکان بهینه منابع تولید پراکنده استفاده ...  بیشتر
کنترل بهینه فرکانس بار با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور‌های عسل در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار‌یافته شامل SMES
کنترل بهینه فرکانس بار با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور‌های عسل در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار‌یافته شامل SMES

سید عباس طاهر؛ سید مصطفی نصرت آبادی؛ محمد رضا شیبانی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1389، ، صفحه 23-42

چکیده
  در این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی کلونی زنبور­های عسل (ABC) و براساس معیار انتگرال زمان-قدرمطلق خطا (ITAE) به طراحی کنترل­کننده فرکانس بار (LFC)در سیستم­های قدرت تجدید ساختار ­یافته با سیاست ...  بیشتر