دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
یک رهیافت جدید برای جایگاه یابی مسائل چند مدی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته جهش قورباغه
یک رهیافت جدید برای جایگاه یابی مسائل چند مدی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته جهش قورباغه

ایمان سیدی؛ محمد براتی؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ حسین نظام آبادی پور

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 45-56

چکیده
  : مسأله جایگاه یکی از روش‌های مهم برای بهینه سازی مسایل چند مدی است. بیشتر روش‌های موجود در مسأله جایگاه نیاز به تعیین دقیقی از پارامترهای جایگاه به منظور عملکرد بهتر دارد. مشکل اصلی الگوریتم­های ابتکاری ...  بیشتر