دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ابراهیم کریمی؛ سید محمد مدنی؛ اکبر ابراهیمی

دوره 3، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 1-10

چکیده
  خاموشی‌های سراسری فراوانی که در سال‌های اخیر رخ داده، اهمیت و ضرورت ارزیابی آسیب‌پذیری سیستم‌های قدرت را به روشنی مطرح کرده است. در این میان، بخش‌های آسیب‌پذیر سیستم انتقال نقش پررنگ‌تری دارند. ...  بیشتر
حل مسأله توزیع اقتصادی بار نامحدب با استفاده از الگوریتم ترکیبی جدید جهش قورباغه‌ها
حل مسأله توزیع اقتصادی بار نامحدب با استفاده از الگوریتم ترکیبی جدید جهش قورباغه‌ها

احسان بی جامی؛ اکبر ابراهیمی؛ جواد عسکری

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 35-52

چکیده
  در این مقاله روش مؤثری برای حل مسأله توزیع اقتصادی بار نامحدب بر اساس نسخه جدیدی از الگوریتم جهش قورباغه های به هم آمیخته (SFL) ارائه شده است. مسأله توزیع اقتصادی بار در شرایط واقعی، محدود به قیود مساوی ...  بیشتر
برنامه‌ریزی توسعه تولید با استفاده از الگوریتم اصلاح‌شده SFL
برنامه‌ریزی توسعه تولید با استفاده از الگوریتم اصلاح‌شده SFL

مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی؛ احسان بی‌جامی؛ اکبر ابراهیمی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 27-44

چکیده
  در این مقاله، برنامه‌ریزی توسعه تولید به‌صورت یک مسأله بهینه‌سازی مدل شده است که در آن تابع هدف، کمینه کردن مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، هزینه انرژی تأمین نشده و همچنین ...  بیشتر