دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
روش مبتنی بر اتوماتای سلولی برای طرح مسیر ربات‌ها‏ی متحرک بهبودیافته با مکانیزم برگرفته از اجتماع ‌مورچگان
روش مبتنی بر اتوماتای سلولی برای طرح مسیر ربات‌ها‏ی متحرک بهبودیافته با مکانیزم برگرفته از اجتماع ‌مورچگان

عادل اکبری مجد؛ اکبر حسن‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 17-26

چکیده
  در طرح ریزی مسیر ربات‌ها‏ی متحرک وجود موانع مقعر چالشی اساسی به شمار می­آید. به ویژه در طرح ریزی زمان-واقعی که بازنمایی کاملی از نقشه محیط در دست نیست، این چالش بیشتر جلوه می­کند. در چنین شرایطی، ...  بیشتر