دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل‌سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان
روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل‌سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان

مهدی سلیمیان ریزی؛ ناصر مهرشاد؛ سیدمحمد رضوی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 37-46

چکیده
  امروزه توجه به عملکرد سیستم بینایی انسان و الگو گرفتن از آن در توسعه‌ی الگوریتم‌های پرکاربرد پردازش تصویر توجه محققین را به خود جلب نموده است. در این مقاله یک روش هوشمند آشکارسازی لبه مبتنی بر مدل‌سازی ...  بیشتر
به‌کارگیری ساختارهای ترکیبی از شبکه‌های عصبی به‌منظور تشخیص آریتمی‌های قلبی با استفاده از ادغام ویژگی‌های موجک و زمانی
به‌کارگیری ساختارهای ترکیبی از شبکه‌های عصبی به‌منظور تشخیص آریتمی‌های قلبی با استفاده از ادغام ویژگی‌های موجک و زمانی

امید مخلصی؛ ناصر مهرشاد؛ سید محمد رضوی

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 1-16

چکیده
  : در سالیان اخیر، استفاده از سیستم‌های هوشمند در علوم مهندسی و به‌ویژه در تشخیص بیمارهای مختلف به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. در این مقاله نیز یک روش هوشمند ترکیبی برای تشخیص بیماری‌های قلبی (آریتمی‌های ...  بیشتر