تعداد مقالات: 309
303. به ‌دست ‌آوردن آستانۀ بهینۀ آشکارساز فیلتر ‌منطبق در حضور تداخلگر با کانال دارای محو‌شدگی تخت‌ فرکانسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22108/isee.2020.122280.1355

ریحانه سادات حسینی؛ سید محمد صابرعلی؛ محمد فرزان صباحی


305. بهبود قابلیت اطمینان و عمر باتری در شبکه‌های ارتباطی اینترنت اشیاء: چالش‌ها و راهبرد‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22108/isee.2020.118921.1271

امین آذری؛ محسن نیک نژاد؛ محمود عباسی


306. جلوگیری از وقوع انشعاب در ریزشبکه‌های اینورتری خودگردان با استفاده از تکنیک امپدانس مجازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22108/isee.2020.122341.1358

بابک کیوانی؛ بهادر فانی؛ غضنفر شاهقلیان


307. آشکارسازی اهداف کوچک در تصاویر مادون قرمز مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22108/isee.2020.122412.1360

هادی شهرکی؛ اکبر زارع چاوشی


308. مکان‌یابی ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی مبتنی بر موفقیت سفر آنها در شبکۀ حمل‌ونقل شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22108/isee.2020.122220.1351

پویا تدین رودی؛ مریم رمضانی؛ حمید فلقی


309. بهبود تشخیص خطا در حین نوسان توان در خطوط جبران‌سازی‌شدة سری با استفاده از سری تیلور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.22108/isee.2020.122689.1370

زهرا مروج؛ روح الامین انصاری؛ علیرضا جدائی