تعداد مقالات: 309
103. قیمت گذاری خرده فروشی و پاسخگویی بار در شبکه های توزیع هوشمند

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-32

شقایق یوسفی؛ غلامرضا یوسفی


105. جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور برای حفظ رؤیت پذیری کامل شبکه‌های قدرت در صورت خروج تکی خطوط

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 25-36

علی انشایی؛ رحمت الله هوشمند؛ فریبرز حقیقت دار فشارکی


106. روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-40

حبیب عموشاهی؛ رحمت الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ مجید معظمی


108. مشارکت بهینـه توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوسو تغذیه در کنترل کوتاه مدت فرکانس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-38

مصطفی عابدینی؛ سید محمد مدنی؛ امین خدابخشیان


109. برنامه‌ریزی توسعه تولید با استفاده از الگوریتم اصلاح‌شده SFL

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-44

مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی؛ احسان بی‌جامی؛ اکبر ابراهیمی


110. بازنمایی گل‌های قالی با استفاده از تبدیل‌های موجک و فوریه-ملین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 27-38

مجید خداکرمی؛ احسان اله کبیر


111. ارزیابی کمی کارایی سیگنالهای فیزیولوژیک در تشخیص هوشمند حالت هیجانی به منظور مراقبتهای بهداشتی و درمانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 27-42

مهران عمادی اندانی؛ محمدرضا یزدچی؛ بهروز مجردشفیعی


112. کاهش مرتبه‌ی سیستم با استفاده از چند جمله ای های لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-40

ملیحه مغفوری فرسنگی؛ حسن نصیری سلوکلو


113. طراحی و ساخت درایو کنترل کننده سرعت موتور القایی با روش V/f به کمک پردازنده سیگنال دیجیتال توسط کنترل کننده های هوشمند

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 29-36

جواد عربی؛ حسین ربیع؛ بهزاد میرزاییان دهکردی؛ آرش کیومرثی؛ مهدی نیرومند


114. انتخاب ژن و طبقه بندی سلول های سرطانی بر پایه داده های ریزآرایه با استفاده از الگوریتم ترکیبی BPSO و BLDA

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-46

مهسا جروقی؛ موسی شمسی؛ حمیدرضا صابرکاری؛ محمدحسین صداقی؛ علی مومن نژاد


117. حل مسأله توزیع اقتصادی بار نامحدب با استفاده از الگوریتم ترکیبی جدید جهش قورباغه‌ها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 35-52

احسان بی جامی؛ اکبر ابراهیمی؛ جواد عسکری


119. بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی بر اساس کنترلر فازی در روش کنترل مستقیم گشتاور

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 38-31

حجت مصطفوی؛ بهزاد میرزائیان دهکردی؛ محمد عطایی؛ مجتبی صادقی گوغری


120. کنترل سرعت موتورسنکرون مغناطیس دائم داخلی در رنج وسیع سرعت توسط کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 38-29

مجید بختیاری؛ بهزاد میرزاییان دهکردی؛ محمد عطایی؛ سعید عظیمی سزدری


121. تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 43-58

علیرضا مرادی؛ محمود عبادیان؛ محمدکاظم دریاباری


122. بهینهسازی موتور BLDC با استفاده از روش پارتوی مبتنی بر الگوریتم هوشمند SOA

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 0-55

سید عباس طاهر؛ محمد رضا شیبانی؛ غلامرضا لاله زار


124. معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-34

10.22108/isee.2016.20713

جاوید خراسانی؛ حبیب رجبی مشهدی


125. محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-36

10.22108/isee.2017.21605

زهرا شریفیان؛ محمدجواد امیدی؛ حمید سعیدی سورک