تعداد مقالات: 309
276. ایجاد پایگاه داده تحلیلی بر اساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-110

الهام آژیرکلتپه؛ نگین دانشپور


277. رله‌های اضافه جریان جهتی جریان تنها با استفاده از اپراتور انرژی تیجر

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 95-110

10.22108/isee.2019.117901.1254

هادیه سادات حسینی؛ امانگلدی کوچکی؛ سیدحسین حسینیان


278. ارائۀ مدلی دوسطحی برای برنامه‌ریزی توسعة شبکة توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-110

10.22108/isee.2019.118945.1274

عبداله راستگو؛ ساسان قاسمی؛ صلاح بهرام‌آرا


281. پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق با درنظر گرفتن تاثیر تولید واحدهای بادی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 105-122

محمدرضا آقاابراهیمی؛ حسین طاهریان؛ سید ایمان ناظر کاخکی؛ محسن فرشاد؛ سعیدرضا گلدانی


288. یک روش ترکیبی اعمال اصلاحی برای جلوگیری از حوادث پی‌درپی در شبکه برق اصفهان - خوزستان با استفاده از مدل OPA

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 115-130

10.22108/isee.2016.20726

سعید حسنوند؛ امین خدابخشیان؛ اسکندر قلی پور شهرکی؛ مجید معظمی


289. طراحی مفهومی ساختار ریزشبکه‌های چندگانه در شبکه‌های توزیع فعال

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-14

10.22108/isee.2020.119439.1285

فرشته مقاتلی؛ سیدعباس طاهر؛ علی کریمی؛ محمد شاهیده پور


290. یک شبکۀ حافظۀ طولانی کوتاه‌مدت عمیق مبتنی بر توجه تکاملی برای پیش‌بینی سری‌های زمانی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 15-28

10.22108/isee.2020.121597.1334

مرضیه حاجی زاده طحان؛ محمد قاسم زاده؛ مهدی رضاییان


291. طراحی کنترل‌کنندۀ PID تطبیقی با استفاده از الگوریتم تقریبات تصادفی انحرافات هم‌زمان و آموزش شبکۀ عصبی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 29-40

10.22108/isee.2020.118929.1272

ماجد انجم شعاع؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ یاسین اسدی؛ محمد ملایی امامزاده


292. ارائۀ یک الگوریتم وفقی به‌منظور تجزیۀ طیفی مواد در تصاویر فراطیفی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 41-50

10.22108/isee.2020.115712.1195

غلامرضا بخشی؛ کمال شاه طالبی؛ مهدی مومنی


297. ارزیابی تأثیر پاسخگویی بار در ریزشبکه‌ها با هدف افزایش قابلیت اطمینان و پایداری ولتاژ شبکه با بررسی‌کردن عدم قطعیت در تولید منابع تجدیدپذیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

10.22108/isee.2020.119319.1282

امیر سیفی؛ محمد حسن مرادی؛ محمد عابدینی؛ علیرضا جهانگیری


298. بهینه‌سازی پارامترهای حلقۀ کرونا به‌منظور تعدیل میدان الکتریکی در مقرۀ پلیمری با استفاده از روش‌های غیر مبتنی بر گرادیان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.22108/isee.2020.121370.1326

سیدمیثم سیدبرزگر؛ علیرضا صادقی؛ معصومه خودسوز


299. ردیابی نقطۀ بیشینۀ توان سیستم‌های خورشیدی با استفاده از الگوریتم بهبودیافتۀ گرده‌افشانی گل‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22108/isee.2020.113395.1158

محمدعلی عاطفت؛ فاطمه جهانبانی اردکانی


300. طراحی کنترل‌کننده PID مرتبه کسری چندهدفه فراابتکاری برای سیستم TRMS

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22108/isee.2020.115509.1217

ریحانه بهرامی پور اصفهانی؛ مهدی نصری؛ سید محمد طباطبائی