پیش‌بینی کوتاه‌‌مدت بار الکتریکی با استفاده از الگوهای خاکستری با در نظر گرفتن پاسخ‌‌گویی بار
51. پیش‌بینی کوتاه‌‌مدت بار الکتریکی با استفاده از الگوهای خاکستری با در نظر گرفتن پاسخ‌‌گویی بار

سیدجلال سیدشنوا؛ عبدالمجید دژم خوی؛ کیان جوان احدادی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.104341.1050

چکیده
  در این مقاله الگوهای خاکستری بهبودیافته برای پیش‌بینی بار در حضور پاسخ‌گویی بار پیشنهاد شده است. پاسخ‌گویی‌‌ بار، یکی از ویژگی‌های ارزشمند شبکه‌‌های هوشمند است. از طرف دیگر، در صنعت برق تجدید ساختار ...  بیشتر
پیش‌‌بینی دما در پردازنده‌‌های چندهسته‌‌ای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
52. پیش‌‌بینی دما در پردازنده‌‌های چندهسته‌‌ای با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان

جواد محبی نجم آباد؛ علی سلیمانی ایوری

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.103345.1035

چکیده
  افزایش تعداد هسته‌‌های پردازنده به افزایش توان محاسباتی و به ‌موجب آن، افزایش دمای پردازنده منجر می‌‌شود. کنترل و مدیریت دما در این پردازنده‌ها اهمیت زیادی دارد. مدیریت دما به دو رویکرد واکنشی و فعال ...  بیشتر
پیش‌بینی توان تولیدی واحدهای بادی با استفاده از یک موتور پیش‌بینی ترکیبی برمبنای آنالیز اطلاعات متقابل و شبکۀ عصبی GMDH
53. پیش‌بینی توان تولیدی واحدهای بادی با استفاده از یک موتور پیش‌بینی ترکیبی برمبنای آنالیز اطلاعات متقابل و شبکۀ عصبی GMDH

وحید وحیدی نسب؛ حسین سهرابی‌وفا

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.89972.0

چکیده
  تخمین مناسب میزان تولید پرنوسان واحدهای بادی برای استفادۀ بهینه در سیستم‌های قدرت، امری دشوار و تابع پیچیدگی‌های بسیار است. در این مقاله روشی موفق برای پیش‌بینی توان تولیدی واحدهای بادی با استفاده ...  بیشتر
کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق‌العاده
54. کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق‌العاده

محمدرضا سلطانپور؛ پوریا اوطادالعجم؛ سید زین العابدین موسوی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.107910.1080

چکیده
  در این مقاله، کنترل‌کنندۀ مد لغزشی فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگری، برای کنترل موقعیت سیستم گیمبال دو محوری در حضور دینامیک موتورهای DC ارائه می‌شود. برای اینکار در ابتدا برای دسترسی به اطلاعات موقعیت ...  بیشتر
حل مساله پخش بار اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم زمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم اصلاح شده‌ای بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری
55. حل مساله پخش بار اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم زمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم اصلاح شده‌ای بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری

الناز داودی؛ ابراهیم بابائی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.90070.0

چکیده
  در این مقاله یک روش جدید بر پایه "الگوریتم رقابت استعماری (ICA)" برای حل مساله "پخش بار اقتصادی تولید هم زمان برق و حرارت "(CHPED) پیشنهاد می‌شود. به منظور جلوگیری از به دام افتادن ICA در بهینه‌های محلی و بهبود ...  بیشتر
پیش‌بینی ولتاژ تخلیۀ الکتریکی مقره‌های پلیمری با ملاحظه بر تأثیر بارهای سطحی و آلودگی به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی
56. پیش‌بینی ولتاژ تخلیۀ الکتریکی مقره‌های پلیمری با ملاحظه بر تأثیر بارهای سطحی و آلودگی به کمک شبکۀ عصبی مصنوعی

جمشید محمودی؛ محمد میرزائی؛ امیر عباس شایگانی اکمل

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.110233.1111

چکیده
  در این مقاله، اثر حضور همزمان بارهای سطحی و آلودگی بر تخلیۀ الکتریکی مقره‌های پلیمری تحت ولتاژ DC بررسی و تحلیل شده است. بدین منظور چهار نوع مقره‌های پلیمری با پروفیل متفاوت، انتخاب و سپس تست‌های آزمایشگاهی ...  بیشتر
ارائة مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی ریزشبکه‌های هوشمند مستقل با در نظر گرفتن مشارکت سمت تقاضا
57. ارائة مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی ریزشبکه‌های هوشمند مستقل با در نظر گرفتن مشارکت سمت تقاضا

مصطفی واحدی پور دهرائی؛ هما رشیدی زاده کرمانی؛ حمیدرضا نجفی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115934.1200

چکیده
  در این مقاله، مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی همزمان انرژی و ذخیرة یک ریزشبکة هوشمندِ مستقل با در نظر گرفتن مشارکت مشترکین در برنامه‌‌های یی بار ارائه شده است. هدف برنامة پیشنهادی، ...  بیشتر
مبدل اصلاح ضریب توان باک و فوروارد - فلای‌بک با اعوجاج هارمونیکی پایین
58. مبدل اصلاح ضریب توان باک و فوروارد - فلای‌بک با اعوجاج هارمونیکی پایین

مسعود غزلی؛ احسان ادیب

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115425.1187

چکیده
  در این مقاله یک مبدل اصلاح ضریب توان تک‌مرحله‌ای جدید ارائه می‌شود. در طبقة ورودی این ساختار، از مبدل باک برای اصلاح ضریب توان استفاده می‌شود؛ درنتیجه، مشکل استرس ولتاژ خازن ذخیره‌ساز انرژی، یکی از ...  بیشتر
ارائة روش جدید کنترلی مبتنی بر مد لغزشی برای ردیابی نقطة حداکثر توان تولیدی مولدهای فتوولتائیک
59. ارائة روش جدید کنترلی مبتنی بر مد لغزشی برای ردیابی نقطة حداکثر توان تولیدی مولدهای فتوولتائیک

محمد صوفی؛ علیرضا حاتمی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.114725.1175

چکیده
  در سال‌های اخیر، استفاده از مولدهای فتوولتائیک برای تولید انرژی الکتریکی گسترش زیادی یافته است. یکی از موضوعات مهم، بهره‌برداری از مولدهای فتوولتائیک در نقطة حداکثر توان تولیدی است. با توجه به مشخصة ...  بیشتر
بهبود هماهنگی مقاوم رله‌های دیستانس و اضافه جریان با انتخاب مشخصة عملکرد‌ مناسب برای رله‌های اضافه جریان به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و برنامه‌ریزی خطی
60. بهبود هماهنگی مقاوم رله‌های دیستانس و اضافه جریان با انتخاب مشخصة عملکرد‌ مناسب برای رله‌های اضافه جریان به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و برنامه‌ریزی خطی

یاسر دامچی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.116009.1201

چکیده
  رله‌های دیستانس و اضافه جریان، نقش کلیدی در حفاظت خطوط انتقال در سیستم‌های انتقال و فوق توزیع دارند. شبکه‌های قدرت، عدم قطعیت‌های ساختاری مختلفی دارند؛ ازجمله این عدم قطعیت‌ها، خروج خطوط به‌صورت ...  بیشتر
بهبود خودترمیمی شبکۀ توزیع هوشمند با تخصیص کلیدها و منابع تولید پراکنده با استفاده از محاسبات نرم
61. بهبود خودترمیمی شبکۀ توزیع هوشمند با تخصیص کلیدها و منابع تولید پراکنده با استفاده از محاسبات نرم

اوستا جعفری؛ عباس شهبازیان؛ علیرضا فریدونیان؛ امیرحسین نیکوفرد

دوره 11، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.118933.1273

چکیده
  توسعة شبکه‌های توزیع به‌منظور افزایش پایایی این شبکه‌ها، به‌دلیل تغییر رفتار و نوع مشترکین امری ضروری است. نگرانی دربارة تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی، به ظهور منابع انرژی تجدیدپذیر به‌عنوان جایگزینی ...  بیشتر
شناسایی خودکار حالت‌های مختلف بیماری صرع از سیگنال EEG با استفاده از شبکه‌های یادگیری عمیق
62. شناسایی خودکار حالت‌های مختلف بیماری صرع از سیگنال EEG با استفاده از شبکه‌های یادگیری عمیق

سبحان شیخی‌وند؛ سعید مشگینی؛ زهره موسوی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.115532.1192

چکیده
  استفاده از روشی هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل مختلف صرعی در کاربردهای پزشکی، برای کاهش حجم کار پزشکان در تجزیه‌وتحلیل داده‌های صرع با بازرسی بصری، یکی از چالش‌های مهم در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. ...  بیشتر
مدل‌سازی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های قابل پذیرش در بورس برق: مطالعه موردی بر روی شرکت‌های مرتبط با حوزه برق پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
63. مدل‌سازی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های قابل پذیرش در بورس برق: مطالعه موردی بر روی شرکت‌های مرتبط با حوزه برق پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سید مهدی مظهری؛ علیرضا فریدونیان؛ حمید لسانی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 9-24

چکیده
  بورس برق بستر اصلی خصوصی‌سازی در صنعت برق و گذرگاه اقتصاد بازار آزاد به شمار می‌رود. از جمله مهمترین اهداف بورس برق می‌توان به تسهیل مبادله محصولات استانداردشده (کالای برق)، انتشار اطلاعات بازار، ارتقای ...  بیشتر
طراحی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی
64. طراحی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی

سمیرا عبدی دویران؛ محمد تشنه لب؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ حمید گل احمدی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 11-24

چکیده
  بهینه‌سازی بر پایه‌ جغرافیای زیستی، الگوریتم تکاملی جدیدی بر اساس جمعیت است که ریاضیات جغرافیای زیستی، بر آن حاکم است و الگوریتم تکامل ‌تفاضلی، الگوریتمی قدرتمند برای حل بسیاری از مسائل بهینه‌سازی ...  بیشتر
مدلسازی سیستم مدیریت هوشمند انرژی در ریزشبکه های الکتریکی با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
65. مدلسازی سیستم مدیریت هوشمند انرژی در ریزشبکه های الکتریکی با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مجتبی آهنچ؛ شهرام جدید

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 11-24

چکیده
  امروزه از ریزشبکه های الکتریکی به عنوان ارکان اصلی یک شبکه هوشمند یاد می گردد، ازینرو در کانون توجه محققین و متخصصین امر قرار دارند. چنانچه بهره برداری از ریزشبکه های الکتریکی بخوبی تعریف، پیاده سازی ...  بیشتر
تعیین درصد خطای سیم‌پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی
66. تعیین درصد خطای سیم‌پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی

مهران تقی پور گرجی کلایی؛ محمد علی شمسی نژاد؛ سید محمد رضوی؛ محسن فرشاد؛ ایرج فرجی؛ حسن قهرمانی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 12-24

چکیده
  روش‌های هوشمند به صورت گسترده‌ای در تشخیص خطا در ماشین‌های الکتریکی، ترانسفورماتورها و به طور کلی، در تمامی قسمت‌های صنعت برق به کار می‌روند. سیستم استنتاج فازی یکی از مدرنترین روش‌هایی است که برای ...  بیشتر
طراحی بهینه فیلتر پسیوهارمونیک با استفاده از مفهوم تئوری بازی
67. طراحی بهینه فیلتر پسیوهارمونیک با استفاده از مفهوم تئوری بازی

سید محمد رضا رفیعی؛ حسین یاسمی؛ علی دستفان

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 13-22

چکیده
  چکیده: فیلترهای پسیوهارمونیک (PHF) ساده‌ترین، ارزانترین و مؤثرترین راه برای کاهش هارمونیک‌های ولتاژ و جریان هستند. در طراحی PHF هدف اصلی کاهش هزینه فیلتر و کاهش THD جریان و ولتاژها در نقطه اتصال مشترک (PCC) ...  بیشتر
ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر
68. ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر

احسان افضلان؛ محمود جورابیان

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 13-26

چکیده
  پخش بار اقتصادی دینامیکی با برنامه‌ریزی خروجی آنلاین ژنراتورها با تقاضاهای بار پیش‌بینی شده در بازه‌ی زمانی مشخص به منظور بیشترین عملکرد اقتصادی سیستم قدرت الکتریکی سر و کار دارد. این مقاله روشی ترکیبی ...  بیشتر
پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی (SCD) با استفاده از تحلیل های زمان – فرکانس و آنالیز غیر خطی سیگنال الکتروکاردیوگرام
69. پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی (SCD) با استفاده از تحلیل های زمان – فرکانس و آنالیز غیر خطی سیگنال الکتروکاردیوگرام

الیاس ابراهیم زاده؛ محمد پویان

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 15-26

چکیده
  مرگ ناگهانی قلبی (SCD) همه ساله جان میلیون‌ها انسان را می‌گیرد . با استفاده از تجهیزات پزشکی از قبیل دیفیبریلاتور می توان تعداد این نوع مرگ‌ها را کاهش داد، با وجود این راه‌های مناسبی برای پیش بینی مرگ ...  بیشتر
مدیریت هوشمند توان در سیستم تولید توان ترکیبی بادی/ پیل سوختی/ ذخیره ساز انرژی
70. مدیریت هوشمند توان در سیستم تولید توان ترکیبی بادی/ پیل سوختی/ ذخیره ساز انرژی

فتاح حسن زاده؛ امین حاجی زاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 15-26

چکیده
  در این مقاله مدیریت هوشمند توان در سیستم تولید توان ترکیبی بادی/ پیل سوختی و ذخیره ساز انرژی توسط کنترل کننده هوشمند صورت می گیرد. توربین بادی مورد استفاده در این سیستم دارای ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ...  بیشتر
طراحی یک آشکارساز مجتمع فاز-فرکانس با توان و تاخیر بهینه، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
71. طراحی یک آشکارساز مجتمع فاز-فرکانس با توان و تاخیر بهینه، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

زینب پورطاهری؛ سیدحمید ظهیری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 15-22

چکیده
  چکیده: کاربرد وسیع حلقه‏های قفل شونده فاز در انواع مدارهای مخابراتی و الکترونیکی و چند منظوره بودن این مدارها، سبب شده است که طراحی بهینه آن‏ها مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. بی تردید توان مصرفی پایین ...  بیشتر
مدیریت تراکم اولیه و ثانویه در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار یافته
72. مدیریت تراکم اولیه و ثانویه در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار یافته

رضا کیپور؛ اصغر اکبری فرود؛ مهدی حاجیان

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 15-30

چکیده
  در این مقاله یک استراتژی جدید مدیریت تراکم ارایه شده است. در عموم روش‏های ارایه شده برای مدیریت تراکم، تمام پیشامدها، یا به صورت قطعی و یا احتمالی، قبل از وقوع بازار در برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی در ...  بیشتر
مکان‌یابی دو‌هدفه بانک‌های خازنی فشارمتوسط در محیط تجدیدساختارشده با مدل‌سازی احتمالاتی ریسک ناشی از قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین
73. مکان‌یابی دو‌هدفه بانک‌های خازنی فشارمتوسط در محیط تجدیدساختارشده با مدل‌سازی احتمالاتی ریسک ناشی از قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین

سید مهدی مظهری؛ حمید لسانی؛ احسان کرمی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 15-28

چکیده
  در این مقاله، مساله مکان‌یابی بانک‌های خازنی فشارمتوسط با استفاده از یک رویکرد دو هدفه جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور، قیمت‌گذاری مبتنی بر قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین در محیط یک شرکت ...  بیشتر
روش مبتنی بر اتوماتای سلولی برای طرح مسیر ربات‌ها‏ی متحرک بهبودیافته با مکانیزم برگرفته از اجتماع ‌مورچگان
74. روش مبتنی بر اتوماتای سلولی برای طرح مسیر ربات‌ها‏ی متحرک بهبودیافته با مکانیزم برگرفته از اجتماع ‌مورچگان

عادل اکبری مجد؛ اکبر حسن‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 17-26

چکیده
  در طرح ریزی مسیر ربات‌ها‏ی متحرک وجود موانع مقعر چالشی اساسی به شمار می­آید. به ویژه در طرح ریزی زمان-واقعی که بازنمایی کاملی از نقشه محیط در دست نیست، این چالش بیشتر جلوه می­کند. در چنین شرایطی، ...  بیشتر
ارائه یک ابزار بهینه‌سازی نوین در طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوریتم MOGSA
75. ارائه یک ابزار بهینه‌سازی نوین در طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوریتم MOGSA

مریم ده باشیان؛ سیدحمید ظهیری

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 17-34

چکیده
  : در این مقاله یک ابزار بهینه‌سازی جدید در طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوریتم MOGSA ارائه می‌شود. ابزار بهینه‌سازی پیشنهادی در ابتدا با استفاده از یک نرم‌افزار شبیه‌ساز مدار مورد نظر ...  بیشتر