تعداد مقالات: 309
151. طراحی طبقه بندی کننده‌های چند هدفه با استفاده از روش CFO

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-56

سعیده شیخ پور؛ سید حمید ظهیری


153. یک رهیافت جدید برای جایگاه یابی مسائل چند مدی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته جهش قورباغه

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 45-56

ایمان سیدی؛ محمد براتی؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ حسین نظام آبادی پور


154. پیشنهاد بهینه تولید واحدهای بادی جهت بهره برداری هماهنگ این واحدها با سایر ‏نیروگاه‏ها‌‏ی تجدیدپذیر در بازار برق ‏

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 45-62

معین پرستگاری؛ رحمت الله هوشمند؛ امین خدابخشیان؛ امیرحسین زارع نیستانک


156. واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال مبتنی بر یادگیری ماشینی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 47-64

پیمان نفیسی فرد؛ ولی درهمی؛ علی محمد لطیف


157. تشخیص و جداسازی خطا در سیستم تبدیل انرژی بادی با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 47-68

ناصر طالبی؛ محمد علی صدرنیا؛ احمد دارابی


158. استنتاج توزیع شده برروی آنتولوژی‌ها و قوانین در منطق order-sorted

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 53-66

ملیحه امینی؛ محمود نقیب زاده؛ سید هاشم محتشمی


159. مانیتورینگ خودکار و هوشمند اغتشاشات کیفیت توان بر اساس سیستم‌های چند عاملی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 54-39

اصغر اکبری فرود؛ مهدی حاجیان


163. یک کنترل کننده فازی برای ژنراتور مغناطیس دائم داخلی استفاده شده در سامانه تبدیل انرژی بادی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-50

10.22108/isee.2016.20714

احمد رضا شفیعی؛ بهزاد میرزاییان دهکردی؛ شاهرخ فرهنگی؛ آرش کیومرثی


164. آشکارسازی و تعیین وفقی حملۀ اختلال فریبنده در شبکه‌های رادیوشناختگر

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-50

10.22108/isee.2017.21606

زهرا قره خانی؛ کمال شاه طالبی؛ سید محمد صابرعلی


166. بهبود تلفیق داده‌های سیستم ناوبری اینرسی ارزان قیمت و ماهواره‌ای با استفاده از شبکة عصبی GMDH

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 39-52

10.22108/isee.2019.115743.1196

کاظم شکوهی مهر؛ محسن فرشاد؛ رمضان هاونگی؛ ناصر مهرشاد


172. تعیین سهم بارهای هارمونیک‌زا در آلودگی هارمونیکی شبکه براساس دسته‌بندی هوشمند

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-56

10.22108/isee.2019.114825.1180

مهدی تدین؛ رحمت الله هوشمند؛ آرش کیومرثی؛ مهدی ترابیان


173. نگاه سیستمی در اعمال روش RCM بر سیستم حفاظت دیستانس خطوط

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 43-62

10.22108/isee.2019.116244.1206

محمدحسین نصری؛ سید یاسر درخشنده؛ عباس کارگر