تعداد مقالات: 309
78. طراحی شبکه عصبی جلو سوی آشوب‏گونه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-34

ابوذر طاهرخانی؛ شهرام جوادی؛ سام معینی


80. شناسایی انسان از روی نحوه راه رفتن با کمک توصیف‌گر بافت پویا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 28-15

بهناز عبدالهی؛ نیلوفر قیصری


81. خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 30-15

منصور فاتح؛ احسان‌اله کبیر


82. برنامه‌ریزی امنیت-مقید واحدهای تولیدی و بارهای پاسخ‌گو

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 0-37

حمیدرضا اراسته؛ حبیب اله اعلمی


83. کنترل ترمینال لغزشی-‌شبکه عصبی در حرکت بازو با بکارگیری الگوریتم مسیریابی برخط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 0-35

عباس عرفانیان امیدوار؛ محمد پویان؛ مهدیه خلیق فرد


90. فشرده‌سازی چند الکترود سیگنال نوار قلبی با استفاده از نظریۀ حسگری فشرده

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-24

10.22108/isee.2017.21794

سیاوش افتخاری فر؛ توحید یوسفی رضایی؛ سبلان دانشور؛ امیر رستگارنیا؛ اعظم خلیلی


91. بهبود تقسیم توان راکتیو در ریزشبکه‌های جزیره‌ای با استفاده از امپدانس مجازی وفقی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-26

10.22108/isee.2019.113129.1154

اردوان اورک زاده؛ بهادر فانی؛ فرشاد زندی؛ مجید معظمی


95. مکان یابی کانون صرع با استفاده از داده های همزمان ثبت شده EEG-FMRI

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-28

10.22108/isee.2018.111024.1123

الیاس ابراهیم زاده؛ حمید سلطانیان زاده؛ بابک نجار اعرابی