طراحی مدل بسط پایه‌ای برای تخمین کانال‌های دوگانه‌گزین تنک به کمک فراگیری واژه‌نامه
126. طراحی مدل بسط پایه‌ای برای تخمین کانال‌های دوگانه‌گزین تنک به کمک فراگیری واژه‌نامه

سمیه محمودی؛ محمدجواد امیدی؛ فروغ السادات طباطبا

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21740

چکیده
  در این مقاله تخمین کانال دوگانه‌گزین تنک در سیستم‌ OFDM با استفاده از نظریۀ حسگری فشرده(CS)  بررسی شده است. این نظریه کمک می‌کند تا در تخمین کانال برای دست‌یابی به میانگین مربعات خطای ثابت، نسبت سمبل‌ ...  بیشتر
برنامه‌ریزی توسعۀ شبکه انتقال در محیط تجدید ساختار یافته با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری مطلوب به کمک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش چندهدفه
127. برنامه‌ریزی توسعۀ شبکه انتقال در محیط تجدید ساختار یافته با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری مطلوب به کمک الگوریتم بهینه‌سازی خفاش چندهدفه

فرزان رشیدی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 25-46

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.105768.1062

چکیده
  در این مقاله، الگویی برای برنامه‌ریزی توسعۀ شبکه انتقال با هدف جذب سرمایه‌گذاری خصوصی ارائه شده است. بدین منظور سه تابع هدف شامل کمینه‌کردن هزینۀ‌ سرمایه‌گذاری، کمینه‌کردن هزینه‌های تراکم خطوط ...  بیشتر
برنامه‌ریزی بهینة ریزشبکة هوشمند با قابلیت جزیره‌ای‌شدن پایدار و اقتصادی با استفاده از مشارکت بهینة بار به‌عنوان ذخیرة چرخان
128. برنامه‌ریزی بهینة ریزشبکة هوشمند با قابلیت جزیره‌ای‌شدن پایدار و اقتصادی با استفاده از مشارکت بهینة بار به‌عنوان ذخیرة چرخان

علی سفیدگر دزفولی؛ محمود جورابیان؛ الهه مشهور

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.114554.1174

چکیده
  ریزشبکه در دو مد متصل به شبکه و جزیره‌ای بهره‌برداری می‌شود. جزیره‌ای‌شدن به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده یا ناخواسته است. در صورت جزیره‌ای‌شدن ناخواسته، ریزشبکه باید بتواند پایداری خود را حفظ کند؛ بنابراین، ...  بیشتر
طراحی و بهینه‌سازی یک تمام جمع‌کنندۀ تقریبی مبتنی بر ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی و بررسی کاربرد آن در پردازش تصویر دیجیتال
129. طراحی و بهینه‌سازی یک تمام جمع‌کنندۀ تقریبی مبتنی بر ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی و بررسی کاربرد آن در پردازش تصویر دیجیتال

محمدرضا رشادی نژاد؛ سید عرفان فاطمیه؛ زهرا داوری شلمزاری

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 25-36

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.120390.1313

چکیده
  با توجه به افزایش چشمگیر حجم داده‌های پردازشی و نیاز به سرعت بیشتر در پردازش آنها، به استفاده از روش‌های نوین در طراحی مدارهای دیجیتال توجه شده است. نظر به اهمیت مصرف توان در وسایل الکترونیکی، طراحی ...  بیشتر
تشخیص جزیره در شبکة توزیع مبتنی بر تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان
130. تشخیص جزیره در شبکة توزیع مبتنی بر تبدیل S گسسته سریع و ماشین بردار پشتیبان

سولگون سلیمی؛ امانگلدی کوچکی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 27-54

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.111325.1131

چکیده
  در این مقاله، روشی جدید برای تشخیص جزیره در خطوط توزیع با منابع تولید پراکنده مبتنی بر تبدیل S گسسته سریع ارائه شده است. در این روش، ابتدا تبدیل S ولتاژ و جریان در نقطة اتصال مشترک محاسبه شده است؛ سپس ویژگی‌های ...  بیشتر
تحلیل و طراحی مبدل تک‌طبقة کلیدزنی نرم بهینه‌کنندة ضریب توان برای راه‌اندازی دو رشتۀ چراغ LED با قابلیت تقسیم جریان مساوی بین رشته‌ها و ولتاژ بهینه‌شده برای خازن لینک
131. تحلیل و طراحی مبدل تک‌طبقة کلیدزنی نرم بهینه‌کنندة ضریب توان برای راه‌اندازی دو رشتۀ چراغ LED با قابلیت تقسیم جریان مساوی بین رشته‌ها و ولتاژ بهینه‌شده برای خازن لینک

حسین خلیلیان؛ حسین فرزانه فرد؛ احسان ادیب

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 27-38

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.117528.1244

چکیده
  در این مقاله، مبدل بهینه‌سازی ضریب توان یک‌طبقه با کلید‌زنی نرم برای راه‌اندازی دو رشته‌ از چراغ‌های LED ارائه شده است. در مبدل پیشنهادی، یک ترانسفورمر به یک ساختار نیم‌پل رزونانس سری نا‌متقارن اضافه ...  بیشتر
روشی جدید برای کنترل سیستم ترکیبی سلول خورشیدی و باتری متصل به شبکه الکتریکی با کنترل کننده پیش بین
132. روشی جدید برای کنترل سیستم ترکیبی سلول خورشیدی و باتری متصل به شبکه الکتریکی با کنترل کننده پیش بین

امین سلیمی؛ نوید غفارزاده

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 29-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20720

چکیده
  در این مقاله از کنترل‌کننده پیش‌بین MPC (Model Predictive Control) برای کنترل سیستم ترکیبی قدرت، دربردارندة سلول خورشیدی و سیستم ذخیره‌سازی انرژی (باتری) استفاده شده است. سیستم ترکیبی استفاده‌شده در این مقاله، ...  بیشتر
مدیریت اقتصادی شارژ خودروهای الکتریکی متصل به شبکه در ایستگاه شارژ و بررسی آن در شبکة توزیع در سناریوهای محتمل
133. مدیریت اقتصادی شارژ خودروهای الکتریکی متصل به شبکه در ایستگاه شارژ و بررسی آن در شبکة توزیع در سناریوهای محتمل

خلیل گرگانی فیروزجاه؛ پویا حسین زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 29-48

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.109126.1095

چکیده
  در این مقاله، اثر اتصال ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی با وجود برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ بهینه در ایستگاه بررسی می‌شود. بر اساس این، در بخش نخست، فرایند برنامه‌ریزی ایستگاه با هدف حداکثرسازی سود طرفین، ...  بیشتر
ارتقا ایمنی رله خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پایین با هوشمندسازی الگوریتم عملکردی آن بر پایۀ روش ماشین بردار پشتیبان
134. ارتقا ایمنی رله خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پایین با هوشمندسازی الگوریتم عملکردی آن بر پایۀ روش ماشین بردار پشتیبان

علی عبادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی اکبر عبدوس

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 29-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.111464.1132

چکیده
  رله خطای زمین محدودشدۀ امپدانس پایین، بخشی از سیستم حفاظت دیجیتال ترانسفورماتور قدرت است که وظیفۀ آن تشخیص خطاهای تکفاز به زمین روی ترمینال ترانسفورماتور یا خطای سیم‌پیچ به هسته آن است. این طرح حفاظتی ...  بیشتر
بهبود تشخیص نفوذ در شبکه با شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر پایة الگوریتم‌های تکاملی و دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان
135. بهبود تشخیص نفوذ در شبکه با شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر پایة الگوریتم‌های تکاملی و دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان

مسعود شریفیان؛ حسین کارشناس؛ سعید شریفیان

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 29-42

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115502.1190

چکیده
  روند رو به رشد استفاده از اینترنت و وجود نقاط آسیب‌پذیر در شبکه، استفاده از سیستم‌های تشخیص نفوذ را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر برقراری امنیت درخور توجه قرار داده است. تشخیص نفوذ در اصل مسئلۀ دسته‌بندی ...  بیشتر
تنظیم بهینه نواحی رله دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم‌قطعیت‌ها
136. تنظیم بهینه نواحی رله دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم‌قطعیت‌ها

محمد شعبانی؛ عباس صابری نوقابی؛ محسن فرشاد

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 30-46

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21595

چکیده
  در این مقاله، روش جدیدی به منظور تعیین تنظیم بهینۀ رله‌های دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم‌قطعیت‌های مؤثر ارائه شده است. برای الگوسازی عدم‌قطعیت‌ها، برای هر یک از عدم‌قطعیت‌ها، توابع چگالی متناظر ...  بیشتر
بهره‌گیری از ترکیب تحلیل پرونی و تجزیۀ مقدار تکین برای مکان‌یابی هوشمند خطا در خطوط انتقال جریان‌مستقیم فشارقوی دوقطبی
137. بهره‌گیری از ترکیب تحلیل پرونی و تجزیۀ مقدار تکین برای مکان‌یابی هوشمند خطا در خطوط انتقال جریان‌مستقیم فشارقوی دوقطبی

محمد فرشاد

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-44

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.105962.1063

چکیده
  تعیین دقیق مکان وقوع خطا و تسریع عملیات تعمیراتی در خطوط انتقال جریان مستقیم فشارقوی (HVDC)، به‌دلیل حجم بالای توان عبوری آنها اهمیت خاصی دارد. این مقاله شیوه‌ای جدید برای مکان‌یابی هوشمند خطاهای اتصال‌کوتاه ...  بیشتر
تخمین پارامترهای سلول‌ها و ماژول‌های فتوولتاییک با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی شاه مورچه (ALO)
138. تخمین پارامترهای سلول‌ها و ماژول‌های فتوولتاییک با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی شاه مورچه (ALO)

فرشاد جمشیدی زوارکی؛ احمد رضایی جوردهی؛ علی شاه حسینی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 31-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.110778.1121

چکیده
  مدل‌سازی و تخمین پارامتر‌های مدل مداری سلول‌ها و ماژول‌های فتوولتائیک (PV) یکی از چالش‌های مهم در زمینۀ انرژی خورشیدی است. امروزه با توسعه و گسترش کاربرد الگوریتم‌های بهینه‌سازی، مسئلۀ تخمین پارامتر ...  بیشتر
کنترل تطبیقی- عصبی موقعیت- سرعت بازوهای مکانیکی در فضای کاری
139. کنترل تطبیقی- عصبی موقعیت- سرعت بازوهای مکانیکی در فضای کاری

حوریه مزدارانی؛ محمد فرخی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 33-50

چکیده
  چکیده: در این مقاله، کنترل‌کننده تطبیقی غیرخطی پیش‌بین مدل برای کنترل موقعیت‌ - سرعت ربات‌های بازو پیشنهاد می‌شود. به‌طور کلی، دینامیک ربات‌ها دارای عدم قطعیت هستند که شامل تغییر پارامترها، غیرخطی‌های ...  بیشتر
حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنال‌ها
140. حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنال‌ها

نوشین گرک یراق؛ کمال شاه طالبی؛ امیر رضا فروزان

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 33-46

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20731

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، تشخیص وجودداشتن یا نداشتن طیف خالی براساس ویژگی ایستان گردشی سیگنال‌ها در یک محدودۀ وسیع فرکانسی است. با استفاده از یک سیستم فیلترینگ بسیار ساده، سیگنال هدف در بین سیگنال‌های دریافتی ...  بیشتر
استفاده از شبکه‌های عصبی ترکیبی و روش بهینه‌سازی آموزش جامع ازدحام ذرات به‌منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی
141. استفاده از شبکه‌های عصبی ترکیبی و روش بهینه‌سازی آموزش جامع ازدحام ذرات به‌منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی

محمدرضا عمارتی؛ فرشید کی نیا؛ علیرضا عسکرزاده

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 33-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21744

چکیده
  پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی همواره به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی در عملکرد اقتصادی و ایمن سیستم‌های قدرت به‌حساب می‌آید. در محیط رقابتی بازار برق، شرکت‌های برق به رویکردهای دقیق‌تری برای پیش‌بینی ...  بیشتر
کنترل تطبیقی - عصبی دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی تأخیردار در حضور خرابی عملگر
142. کنترل تطبیقی - عصبی دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی تأخیردار در حضور خرابی عملگر

مهشید رحیمی فرد؛ مرضیه کمالی؛ مریم ذکری

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 33-48

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.100345.1003

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، کنترل تطبیقی - عصبی سیستم‌های غیرخطی تأخیردار در حضور خرابی عملگر با استفاده از روش کنترل سطح دینامیکی (DSC) است. سیستم‌های بررسی‌شده، سیستم‌هایی به فرم فیدبک اکید و در حضور اغتشاش‌های ...  بیشتر
ارزیابی و مقایسه روش‌های الگوهای مکانی مشترک و قطعه‌بندی هوشمند در آشکارسازی مؤلفه P300
143. ارزیابی و مقایسه روش‌های الگوهای مکانی مشترک و قطعه‌بندی هوشمند در آشکارسازی مؤلفه P300

زهرا امینی؛ وحید ابوطالبی؛ محمد تقی صادقی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 37-54

چکیده
  هدف از این مقاله ارزیابی دو روش قطعه­بندی هوشمند و الگوهای مکانی مشترک به عنوان دو راهکار استخراج ویژگی در سیستم‍های آشکارسازی مؤلفهP300 است. بدین منظور، یک سیستم مبتنی بر بازشناسی آماری الگو طراحی ...  بیشتر
روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل‌سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان
144. روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل‌سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان

مهدی سلیمیان ریزی؛ ناصر مهرشاد؛ سیدمحمد رضوی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 37-46

چکیده
  امروزه توجه به عملکرد سیستم بینایی انسان و الگو گرفتن از آن در توسعه‌ی الگوریتم‌های پرکاربرد پردازش تصویر توجه محققین را به خود جلب نموده است. در این مقاله یک روش هوشمند آشکارسازی لبه مبتنی بر مدل‌سازی ...  بیشتر
پایدارسازی یک سیستم کنترل شده از طریق شبکه در حضور پدیده ی از دست رفتن بسته های اطلاعاتی
145. پایدارسازی یک سیستم کنترل شده از طریق شبکه در حضور پدیده ی از دست رفتن بسته های اطلاعاتی

هومن صنعتی زاده؛ جواد پشتان

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 37-46

چکیده
  در این مقاله پس از معرفی سیستم های کنترل تحت شبکه و مروری بر ساختار آن و همچنین معرفی چالش از دست رفتن بسته های اطلاعاتی، ابتدا به معرفی روشی مبنی بر پایدارسازی سیستم های کنترل تحت شبکه در حضور پدیده ی ...  بیشتر
طراحی کنترلر تکمیلی برای SSSC با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری به منظور پایدارسازی دینامیکی سیستم قدرت
146. طراحی کنترلر تکمیلی برای SSSC با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری به منظور پایدارسازی دینامیکی سیستم قدرت

اسکندر قلی پور؛ محسن بصیری کجانی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 39-50

چکیده
  بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده تکمیلی برای یک جبران کننده استاتیکی سنکرون سری (SSSC) به طور کامل در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. کنترل تکمیلی هنگام بروز اغتشاش بر عملکرد ...  بیشتر
الگوریتم محاسبه قابلیت اطمینان در مسئله تجدید آرایش با حضور منابع تولید پراکنده
147. الگوریتم محاسبه قابلیت اطمینان در مسئله تجدید آرایش با حضور منابع تولید پراکنده

فاضل عباسی؛ مهدی بانژاد؛ رحمت الله هوشمند؛ فتاح حسن‌زاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 39-48

چکیده
  : تجدید آرایش یکی از راه‌های کم‌هزینه و آسان برای بهره‌برداری بهتر از شبکه‌های توزیع می‌باشد. تاکنون تجدید آرایش در حضور منابع تولید پراکنده و با هدف بهبود قابلیت اطمینان و در حالتی که DG قابلیت تامین ...  بیشتر
کنترل مبدل بوست با استفاده از PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری
148. کنترل مبدل بوست با استفاده از PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری

صابر فلاحتی علی ابادی؛ عباس کتابی؛ مسعود حاجی اکبری فینی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 39-48

چکیده
  این مقاله روش جدیدی را برای طراحی کنترل‌کننده PID مرتبه کسری (FOPID) به منظور کنترل مبدل بوست ارائه می‌دهد. FOPID یک نوع PID است که مرتبه ترم مشتقی و انتگرالی آن به جای عدد صحیح از مرتبه کسری است و با استفاده از ...  بیشتر
تعیین یک مدل جدید بر اساس الگوریتم تبدیل فوریه گسسته برای مطالعه پدیده فوق اشباع در طی برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت بدون بار با امپدانس یا بار اضافه از سمت منبع و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل
149. تعیین یک مدل جدید بر اساس الگوریتم تبدیل فوریه گسسته برای مطالعه پدیده فوق اشباع در طی برق دار کردن ترانسفورماتور قدرت بدون بار با امپدانس یا بار اضافه از سمت منبع و تاثیر آن بر حفاظت دیفرانسیل

بهرام نوشاد؛ مرتضی رزاز؛ سید قدر اله سیف السادات

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 41-54

چکیده
  یکی از عملکردهای ناخواسته حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در طی برق‌دار کردن ترانسفورماتور بدون بار به همراه یک امپدانس یا بار اضافی از سمت منبع (اولیه) رخ می‌دهد که ناشی از پدیده‌ای موسوم به پدیده فوق ...  بیشتر
مجموعه هاو سیستم های فازی آشوبگون عصبی
150. مجموعه هاو سیستم های فازی آشوبگون عصبی

سیده فاطمه مولائی زاده؛ محمد حسن مرادی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 41-56

چکیده
  در این مقاله، مجموعه‌ی فازی جدیدی تحت عنوان مجموعه‌های فازی آشوبگون عصبی پیشنهاد شده است. مجموعه پیشنهادی از نظر ساختاری از ساختار نورون و از نظر عملکردی از دینامیک‌های آشوبگونه و فازی‌سازی در مغز ...  بیشتر