یک شبکۀ حافظۀ طولانی کوتاه‌مدت عمیق مبتنی بر توجه تکاملی برای پیش‌بینی سری‌های زمانی

نوع مقاله: مقاله علمی فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22108/isee.2020.121597.1334

چکیده

پیش‌بینی طولانی‌مدت سری‌های زمانی یک مسئله، مهم و چالش‌برانگیز است. امروزه شبکه‌های عمیق به‌خصوص شبکه‌های حافظۀ طولانی کوتاه‌مدت  (LSTM)، با موفقیت در پیش‌بینی سری‌های زمانی به کار گرفته‌ شده‌اند. شبکه‌های LSTM وابستگی‌های طولانی‌مدت را حفظ می‌کنند؛ اما توانایی آنها در اختصاص درجه‌های مختلف توجه به ویژگی‌های زیر پنجره در چند مرحلۀ زمانی کافی نیست. همچنین، عملکرد این شبکه‌ها به‌شدت به مقادیر ابرپارامتر آنها بستگی دارد و اتخاذ یک روش کارآمد برای کسب مقادیر مطلوب، مهم است. در این پژوهش برای غلبه بر چالش‌های فوق، LSTM عمیق مبتنی بر توجه تکاملی برای پیش‌بینی سری‌های زمانی چندمتغیره توصیه می‌شود که به‌طور خودکار، یکی از بهترین ترکیب‌ها از مقادیر پارامترهای LSTM و وزن توجه به ویژگی‌ها را می‌یابد. راه‌حل پیشنهادی از الگوریتم ژنتیک برای تنظیم مناسب معماری شبکه LSTM عمیق بهره می‌گیرد. به‌منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، از سه مجموعه داده در زمینه‌های انرژی و محیط‌زیست بهره گرفته ‌شده است. نتایج آزمایشی نشان می‌دهند الگوریتم پیشنهادی، در مقایسه با سایر مدل‌های پایه، بهتر عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An evolutionary attention-based deep long short-term memory for time series prediction

نویسندگان [English]

 • Marzieh Hajizadeh Tahan 1
 • Mohammad Ghasemzadeh 2
 • Mahdi Rezaeian 3
1 Computer Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran
2 Computer Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Computer Engineering Department, Yazd University,Yazd, Iran
چکیده [English]

Long-term prediction of time series is an important but challenging issue. Today, deep networks, especially Long short Term Memory (LSTM) networks, have been successfully used to predict time series. The LSTM network is capable of maintaining long-term dependencies, but its ability to assign varying degrees of attention to sub window features over multiple time steps is not sufficient. Also, the performance of these networks depends heavily on their hyper-parameters ​​and it is important to adopt an efficient method to ensure optimum values. In this study, to overcome the above challenges, an evolutionary attention-based deep LSTM for predicting multivariate time series is recommended that automatically finds one of the best combinations of LSTM parameter values and sub window features. The proposed algorithm uses a genetic algorithm to properly adjust the deep LSTM network architecture. In order to evaluate the performance of the proposed algorithm, three data sets in the fields of energy and environment have been used. The experimental results show that the proposed algorithm performs better than other basic models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hyper-parameter
 • Evolutionary algorithm
 • time series
 • multivariate
 • Long short-term memory network
 • Attention mechanism

1- مقدمه

[1]

تکنیک‌های پیش‌بینی سری زمانی در بسیاری از کاربردهای دنیای واقعی مانند پیش‌بینی بازار مالی، پیش‌بینی مصرف انرژی، پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و محیط‌زیست و پیش‌بینی قابلیت اطمینان استفاده شده است [1-4].

مطالعۀ پیش‌بینی سری زمانی با یک معادله رگرسیون [5] آغاز شد که تعداد لکه‌های خورشید را در یک سال با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پیش‌بینی کرد. مدل میانگین متحرک اتورگرسیو[1] (ARMA) و مدل میانگین متحرک جمع‌بسته اتورگرسیو[2] (ARIMA) [6] نشان می‌دهد روش رگرسیون، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مدل‌های پیش‌بینی سری زمانی محسوب می‌شود [2]. مدل‌ها و فرآیندهای تولید داده‌های سری زمانی کاملاً پیچیده‌اند و معمولاً مدل‌های مربوط به این سیستم‌ها از قبل شناخته‌شده نیستند. برآورد دقیق و بی‌طرفانه از داده‌های سری زمانی تولید‌شدۀ این سیستم‌ها همیشه با استفاده از تکنیک‌های خطی شناخته‌شده حاصل نمی‌شود. نیز مدل‌هایی همانند ARMA تنها بر فصلی‌ و منظم‌بودن سری‌های هدف تمرکز دارند که می‌توانند به‌طور مؤثر وابستگی طولانی‌مدت را از سری‌ها استخراج کنند؛ درحالی‌که ارتباطات مکانی سری‌های برون‌زاد[3]را نادیده می‌گیرند. علاوه بر این، فرض می‌کنند تغییرات سری پایدار است؛ بنابراین برای پیش‌بینی زمان غیرثابت و چندمتغیره مناسب نیستند؛ درنتیجه فرایند تخمین به الگوریتم‌های پیش‌بینی پیشرفته‌تری نیاز دارد [3]. با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، می‌توان براساس حجم زیادی از داده‌های گذشته، مدل‌های پیش‌بینی غیرخطی را ساخت. در روش‌های سنتی رگرسیون مبتنی بر یادگیری ماشین، برای مثال، رگرسیون بردار پشتیبان[4] (SVR)، سری‌های برون‌زاد به فضاهایی با ابعاد بالا نگاشت می‌شود که به همبستگی‌های مکانی سری‌های برون‌زاد در همان زمان توجه بیشتری می‌کند؛ اما وابستگی زمانی[5] را نادیده می‌گیرد [7-9].

 با ظهور یادگیری عمیق، مدل‌های جدید برای تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی توسعه یافته‌اند. شبکه‌های عصبی مکرر[6] (RNN) [10] بیشتر، کارآمدترین روش پیش‌بینی سری زمانی‌اند [7, 11-13]. درواقع، RNNشبکۀ عصبی مصنوعی است که در آن گرهها به‌صورت حلقه وصل می‌شوند و حالت داخلی شبکه می‌تواند رفتار زمان‌بندی پویا را به نمایش بگذارد. مهم‌ترین ضعف شبکه‌های مبتنی بر RNN در هنگام یادگیری وابستگی‌های طولانی‌مدت است. برای غلبه بر این مشکل، LSTM [14] و واحدهای مکرر گیت‌دار (GRU)[7] [15] ارائه شدند که عملیات خطی ساده را روی اطلاعات نورون انجام می‌دهند و اطلاعات خارجی از لحظه فعلی را ازطریق مکانیزم گیت اضافه می‌کنند.

 با وجود مزیت‌های شبکه‌های LSTM، هنوز عملکرد آنها بر داده‌های پیش‌بینی سری زمانی، رضایت‌بخش نیست. معماری‌های کم‌عمق ویژگی‌های داده‌های سری زمانی را به‌طور کارآمد نشان نمی‌دهند؛ به‌خصوص زمانی که داده‌های سری زمانی با فواصل طولانی‌مدت و بسیار غیرخطی پردازش می‌شوند [4]. همچنین با پیچیده‌تر شدن معماری شبکه‌های عمیق، یک سؤال پیش می‌آید که چطور یک شبکه را تنظیم کنیم؛ البته می‌توان تعداد محدودی از ابرپارامترها را با آزمایش بهینه کرد؛ اما شبکه‌های عمیق دارای توپولوژی پیچیده و صدها ابرپارامترند. اغلب موفقیت در حل مسئله به انتخاب معماری مناسب برای آن مسئله بستگی دارد [16].

ساقیر و کوتب [4] در سال 2019 روشی ارائه کردند که در آن یک معماری عمیق از لایه‌های LSTM برای پیش‌بینی تولید نفت معرفی شد. در این معماری از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی ابرپارامترها و معماری شبکۀ پیشنهادی استفاده شده است. این مدل با دو چالش عمده روبه‌روست. یکی اینکه هرچند LSTM به گرفتن وابستگی‌های طولانی‌مدت کمک می‌کند، توانایی آن در توجه به درجه‌های مختلفی از توجه به ویژگی‌های زیرپنجره در چند مرحله زمانی کافی نیست. دیگر اینکه مدل ارائه‌شده در این پژوهش، تنها بر سری‌های زمانی تک‌متغیره اجراشدنی است.

به‌تازگی لی و همکاران [2] یک مدل LSTM مبتنی بر توجه تکاملی با جستجوی تصادفی رقابتی برای پیش‌بینی سری زمانی چندمتغیره ارائه کردند. در این مدل، تنها برای یافتن وزن‌های توجه بهینه یا نزدیک به بهینه از الگوریتم تکاملی استفاده ‌شده است؛ بنابراین، می‌توان با ترکیب این دو روش، مدلی ارائه کرد تا از مزایای هر دو روش بهره‌برداری شود و نتایج بهتری به دست آید.

در این پژوهش، یک لایه‌ای از توجه (مطابق با آنچه در مرجع لی و همکاران [2] ارائه‌ شده است) به LSTM افزوده شده است. مکانیزم توجه معرفی‌شده می‌تواند در هر مرحلۀ زمانی خاص به هر کدام از ویژگی‌های متوالی یک درجه اهمیت بدهد تا نقص پراکندگی توجه LSTM را بهبود بخشد [2]. بر اساس این، یک LSTM عمیق مبتنی بر توجه تکاملی برای پیش‌بینی سری‌های زمانی چندمتغیره توصیه شده است که به‌طور خودکار پارامترهای LSTM و میزان توجه به ویژگی‌های زیرپنجره[8] را به‌طور هم‌زمان بهینه می‌کند. سهم کارهای ما به شرح زیر است:

 • استفاده از معماری عمیق‌تر LSTM (چندین لایه LSTM) برای پیش‌بینی داده‌های سری زمانی چندمتغیره به‌منظور بهبود نتایج؛
 • افزودن لایۀ توجه به LSTM به‌منظور حفظ درجۀ اهمیت ویژگی‌های متوالی در یک مرحلۀ زمانی خاص؛
 • استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) برای بهینه‌سازی معماری و ابرپارامترهای LSTM عمیق و وزن‌های مربوط به میزان توجه به ویژگی‌های متوالی به‌طور هم‌زمان.

عملکرد الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌های پایه روی سه مجموعه داده در زمینه‌های انرژی و محیط‌زیست مقایسه شد. نتایج آزمایشی نشان می‌دهند الگوریتم پیشنهادی می‌تواند با در نظر گرفتن موارد فوق پیش‌بینی‌های با کیفیت بالاتری را نسبت به سایر الگوریتم‌های پایه به دست آورد.

ساختار مقاله به شرح زیر است: در بخش دوم، مفاهیم اولیه دربارۀ پیش‌بینی سری زمانی، شبکه LSTM و مکانیزم توجه در شبکه‌های عصبی بیان می‌شوند. در بخش سوم، ادبیات و سابقۀ پژوهش بیان می‌شود. در بخش چهارم، الگوریتم پیشنهادی شرح داده می‌شود. نتایج آزمایش‌ها و ارزیابی آنها در بخش پنجم ارائه شده‌اند و درنهایت در بخش آخر، نتیجه‌گیری شده است.

2- مفاهیم پایه

در این بخش، مفاهیم اولیه و مرتبط با موضوع بیان می‌شود. در زیربخش اول، مسئلۀ پیش‌بینی سری زمانی معرفی و سپس تعاریف لازم برای سهولت درک مسئله بیان می‌شوند. در زیربخش دوم، به‌طور مختصر شبکه LSTM اصلی بیان می‌شود که در این مطالعه، مبنای روش پیشنهادی محسوب می‌شود. در زیربخش آخر، دلایل و اهمیت استفاده از مکانیزم توجه شرح داده می‌شوند.

 

2-1- پیش‌بینی سری زمانی

بیشتر مجموعه داده‌های سری زمانی در دنیای واقعی دارای خاصیت توالی زمانی‌اند؛ همانند پیش‌بینی فعالیت‌ها ازنظر آب‌وهوا، بازارهای سهام، مصرف انرژی. پیش‌بینی سری زمانی به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد، یکی از ده مسئلۀ اصلی چالش‌برانگیز در داده‌کاوی محسوب می‌شود؛ بنابراین یافتن روش مؤثر برای پیش‌بینی روند در مجموعه داده‌های سری زمانی، همچنان مسئلۀ مهم و چالش‌برانگیز است [4].

پیش‌بینی سری‌های زمانی می‌تواند به مسئلۀ رگرسیون یا طبقه‌بندی دسته‌‌بندی شود. معمولاً دنباله‌ای از داده‌های جمع‌آوری‌شده در یک محدود زمانی، ورودی این مسائل در نظر گرفته می‌شود. این داده‌ها تغییرات پدیده در طول زمان را منعکس می‌کنند؛ بنابراین، می‌توان این مقادیر را یک بردار وابسته به زمان دانست. فرض کنید  یک متغیر تصادفی است و داریم ؛ به‌طوری‌که  است که در آن  بیان‌کنندۀ زمان و  نشان‌دهندۀ طول مرحلۀ زمانی است. به‌طور معمول، مقادیر گذشته  نیز داده می‌شود. دربارۀ مسائل طبقه‌بندی، مقادیر گذشته  گسسته است. اگر متغیر تصادفی ، یک بعدی باشد،‌ یعنی از بین ویژگی‌های مختلف یک پدیده فقط از یک ویژگی برای ایجاد مدل سری زمانی استفاده شود، مدل را «تک‌متغیره» می‌نامند؛ ولی اگر از چندین ویژگی برای ایجاد مدل سری زمانی استفاده شود، مدل سری زمانی را «چندمتغیره» می‌گویند.

معمولاً به دنبال یک تابع نگاشت غیرخطی از متغیر  و مقدار هدف مربوط به آن  هستیم تا مقدار  را با فرمول زیر پیش‌بینی کنیم:

(1)

 

 

به‌طوری‌که  تابع نگاشت غیرخطی است که می‌خواهیم آن را یاد بگیریم [2].

 

2-2- شبکۀ حافظۀ طولانی کوتاه‌مدت

شبکۀ عصبی مکرر، همان RNN ساده، یکی از رویکردهای شبکۀ عصبی بازگشتی است که برای مدل‌سازی داده‌های دنباله‌دار استفاده می‌شود. ویژگی اصلی RNN، بازگشت تأخیر شبکه است که موجب می‌شود شبکه به توصیف عملکرد پویای سیستم قادر باشد. بازگشت تأخیر سیگنال باعث می‌شود خروجی شبکه در زمان  نه‌تنها با ورودی در زمان ، با سیگنال‌های بازگشتی قبل از زمان  مرتبط شود. با وجود این، توانایی آن در پردازش داده‌های دنباله‌ای کوتاه‌مدت است. ضعف RNN در هنگام یادگیری وابستگی‌های دوربرد یا به خاطر سپردن بستر طولانی‌مدت، در برنامه‌های پیش‌بینی سری زمانی است [4].

هوچریتر و اشمیت بر [14] سلول‌های حافظۀ طولانی کوتاه‌مدت را معرفی کردند که عملکردهای RNN را به طرز چشمگیری بهبود می‌بخشند. مدل حافظۀ طولانی کوتاه‌مدت (LSTM) یک نوع RNN است که از سلول حافظه LSTM ساخته‌شده به‌منظور نشان‌دادن وابستگی‌های طولانی‌مدت در داده‌های سری زمانی استفاده می‌کند. علاوه بر این، LSTM برای حل مسئله گرادیان ناپدیدشده RNN در صورت وجود حفظ زمینۀ طولانی‌مدت، مورد نیاز است [4, 17]. تغییر عمده LSTM نسبت به سلول RNN معمولی، روش محاسبۀ فعال‌سازی است. فعال‌سازی در مرحله 𝑡 ، براساس چهار نوع دروازه محاسبه می‌شود که دروازۀ اطلاعات، دروازۀ فراموش، دروازۀ خروجی و دروازۀ سلول شناخته می‌شود [18].

ورودی دروازۀ اطلاعات (در مرحله ) با رابطۀ زیر محاسبه می‌شود:

(2)

 

 

که در آن  تابع غیرخطی مثل تابع سیگموید است.  و  ماتریس‌هایی‌اند که به‌ترتیب  را با  و  را با  متصل می‌کنند. به‌طور مشابه، ورودی دروازه فراموش و ورودی دروازۀ خروجی به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

(3)

 

(4)

 

 

ورودی دروازۀ سلولی به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

(5)

 

 

که در آن  اطلاعات وضعیت سلول از مرحلۀ قبل و  به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

(6)

 

 

که در آن  تابع مماس مضراب[9] است. در آخر، فعال‌سازی در مرحله  به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

(7)

 

 

2-3- مکانیزم توجه در شبکه‌های عصبی

به‌تازگی مکانیزم‌های توجه به‌طور گسترده‌ای استفاده شده‌اند و در انواع مختلفی از کارهای مبتنی بر یادگیری عمیق، مانند نوشتن شرح تصاویر [19]، پاسخ به سؤال بصری [20] و تشخیص گفتار [21] عملکرد خوبی از خود نشان داده‌اند. مکانیزم‌های توجه می‌توانند توالی ورودی را بهتر، انتخاب و معانی را در حافظۀ بلندمدت رمزگذاری کنند تا قابلیت‌های پردازش اطلاعات چندمنظورۀ عصبی را بهبود ببخشند. ایدۀ اصلی این است که برخی از بخش‌های ورودی مرتبط‌ترند و در هنگام تولید خروجی در مقایسه با سایرین اهمیت بیشتری دارند.

در مقایسه با استفاده از LSTM تنها، مکانیزم توجه با ساختن همبستگی فضایی - زمانی سراسری و انتخاب اطلاعات مرتبط، زمینۀ پیش‌بینی بهتر را با شبکۀ عمیق فراهم می‌کند. به عبارتی، مکانیزم توجه به‌طور کمی، وزن‌های اهمیت را برای هر مرحلۀ زمانی خاص در ویژگی‌های پی‌درپی اختصاص می‌‌دهد تا نقص پراکندگی توجه LSTM را بهبود بخشد. این امر، LSTM را قادر می‌سازد نه‌تنها وابستگی‌های طولانی‌مدت توالی‌ها را در طی مراحل زمانی گذشته حفظ کند، نمونه‌گیری مبتنی بر اهمیت را کنترل کند [2].

3- مروری بر ادبیات تحقیق

کار ما با سه زمینه تحقیق مرتبط است: پیش‌بینی سری زمانی با استفاده از شبکه LSTM، بهینه‌سازی پارامترهای معماری شبکه و ساختار شبکۀ عصبی مبتنی بر توجه. در ادامه، کارهای مرتبط در این زمینه‌ها بررسی شده‌اند.

به‌طور کلی، LSTM یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای حل مسائل پیش‌بینی سری زمانی محسوب می‌شود [22-24]؛ برای مثال، بائک و کیم [23] در سال 2018 یک روش تقویت دادۀ جدید برای پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار ارائه دادند که از دو ماژول LSTM، یکی برای پیشگیری از پوشش بیش از حد[10] و دیگری برای پیش‌بینی تشکیل شده است. به‌تازگی کاروان و سوییز [22] یک LSTM انتقال‌دهنده برای پیش‌بینی دما پیشنهاد کردند. آنها از یادگیری انتقال‌دهنده در کنار شبکه LSTM، برای بهره‌برداری از اطلاعات محلی در پیش‌بینی سری‌های زمانی استفاده کردند.

تعیین پارامترهای مناسب برای شبکه‌های LSTM یک چالش عمده محسوب می‌شود. بیشتر این پارامترها به‌صورت دستی انتخاب می‌شوند. با توجه به اینکه موفقیت در حل مسئله به انتخاب معماری مناسب برای آن مسئله بستگی دارد، روش‌های بسیاری برای انتخاب معماری مناسب برای شبکه LSTM ارائه شدند [25-27]؛ برای مثال، السیدا و همکاران [25] در سال 2018 از بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها برای توسعه و تقویت ساختار سلول شبکه LSTM استفاده کردند. ساقیر و کوتب [4] در سال 2019 مدلی برای پیش‌بینی تولید نفت ارائه دادند که در آن از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی ابرپارامترها و معماری شبکه LSTM استفاده شده است. این مدل تنها روی سری‌های زمانی تک‌متغیره اجراشدنی است.

اگر یک توالی ورودی در شبکه LSTM طولانی باشد، دنبالۀ خروجی می‌تواند نادرست باشد. بهدانا و همکاران [28] برای حل این مشکل، یک مکانیزم توجه را به کار بستند تا به شبکه اجازه دهند هنگام تولید یک خروجی، روی یک حالت پنهان خاص متمرکز شود. ساختار شبکۀ عصبی مبتنی بر توجه برای نخستین بار در ترجمۀ عادی استفاده شد و اکنون از آن به‌عنوان یک لایۀ میانی مهم در پیش‌بینی سری زمانی [2, 7, 18] استفاده می‌شود. در همین راستا، یانگ و همکاران [24] در سال 2019، یک راه‌حل بهبودیافته (LSTM+) برای رفع نقص حافظۀ طولانی‌مدت LSTM پیشنهاد کردند که از مکانیزم توجه برای حفظ مقادیر جریان ترافیکی با تأثیر زیاد در توالی‌های بسیار طولانی استفاده می‌کند. لی و همکاران [2] یک مدل LSTM مبتنی بر توجه تکاملی با جستجوی تصادفی رقابتی برای پیش‌بینی سری زمانی چندمتغیره ارائه کردند. در این مدل، تنها برای یافتن وزن‌های توجه بهینه یا نزدیک به بهینه از الگوریتم تکاملی استفاده ‌شده است.

در این پژوهش، شبکه LSTM عمیق مبتنی بر توجه تکاملی برای پیش‌بینی سری‌های زمانی چندمتغیره توصیه می‌شود که به‌طور خودکار یکی از بهترین ترکیب‌ها را از مقادیر پارامترهای LSTM و وزن توجه به ویژگی‌ها می‌یابد.

4- روش پیشنهادی

در این بخش، روش پیشنهادی معرفی شده است. در زیربخش اول، برای روشن‌شدن بهتر موضوع معماری، شبکه LSTM عمیق بررسی شده است. سپس معماری روش پیشنهادی به‌طور مبسوط شرح داده شده است.

 

4-1- معماری شبکه LSTM عمیق

به‌طور گسترده‌، افزایش عمق یک شبکۀ عصبی روشی مؤثر برای بهبود عملکرد کلی است [4]. با توجه به شکل (1)، در LSTM عمیق، چندین بلوک LSTM یکی پس از دیگری به روش شبکه مکرر به یکدیگر متصل شده‌اند تا مزایای یک لایه LSTM تنها را ترکیب کنند. هدف از انباشت چند LSTM در چنین معماری سلسله‌مراتبی، ایجاد ویژگی‌هایی در لایه‌های پایین‌تر است که عوامل تغییرات در داده‌های ورودی را از هم جدا و سپس این بازنمایی‌ها را در لایه‌های بالاتر ترکیب می‌کند [4]. دربارۀ داده‌های بزرگ یا پیچیده، نشان داده‌ شد چنین معماری عمیق به دلیل نمایش ساده‌تر از معماری کم‌عمق، بهتر تعمیم خواهد یافت [4, 29-31].

مزیت معماری پشته‌ای این است که هر لایه بخشی از وظیفه مدنظر را پردازش می‌کند و به لایۀ بعد می‌دهد تا درنهایت لایۀ آخر خروجی را تولید ‌کند. مزیت دیگر این است که این چنین معماری‌هایی به وضعیت‌های پنهان اجازه می‌دهند در بازۀ زمانی متفاوت فعالیت کنند. این دو مزیت در استفاده از داده‌ها با وابستگی طولانی‌مدت یا در صورت دستیابی به مجموعه داده‌های سری چندمتغیره، تأثیر زیادی دارند [4, 32].

 

 

شکل (1): معماری شبکه LSTM عمیق [4].

 

4-2- معماری روش پیشنهادی

در این پژوهش، با توجه به موفقیت‌های چشمگیر معماری شبکه‌ای مکرر عمیق [29] و همچنین شبکه LSTM مکرر عمیق در سری‌های زمانی تک‌متغیره [4]، از شبکه LSTM عمیق با سه لایه برای پیش‌بینی سری زمانی چندمتغیره بهره گرفته‌ شد.

سپس با الهام از اطلاعات ورودی از مکانیزم توجه مغز انسان و آنچه در مرجع لی و همکاران [2] معرفی شده، در LSTM عمیق لایه‌ای از توجه افزوده شده است. این امر، LSTM را قادر می‌سازد نه‌تنها وابستگی‌های طولانی‌مدت توالی‌ها را در طی مراحل زمانی گذشته حفظ کند، می‌تواند به‌طور مؤثر از اطلاعات محلی در یک پنجره نمونه‌برداری با توجه به وزن‌های توجه مختلف استفاده کند.

همچنین کشف معماری بهینه برای یک شبکۀ عمیق، مسئلۀ جستجو محسوب می‌شود که در آن تعیین توپولوژی بهینه برای شبکه‌های عصبی هدف است. الگوریتم‌های تکاملی گزینه‌های مناسبی برای حل مشکل معماری شبکه‌های عصبی‌اند. الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی تکاملی است که به یافتن راه‌حل‌های بهینه یا نزدیک بهینه قادر است. جذاب‌ترین ویژگی GA انعطاف‌پذیری آن در انجام انواع مختلفی از عملکردهای هدف است. دلایل اصلی این موفقیت به شرح زیرند. GA قادر است مسائل دشوار را به‌سرعت و اطمینان حل کند [33]. همچنین با مدل‌ها و شبیه‌سازی‌های موجود بسیار آسان ارتباط برقرار می‌کند. علاوه بر این، به‌راحتی توسعه‌پذیر و ‌ترکیب‌شدنی است. تمام این دلایل به یک دلیل خلاصه می‌شوند: GAها قوی‌اند [34]؛ درنتیجه، در الگوریتم پیشنهادی به‌منظور یافتن ترکیب مناسبی از پارامترها، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. معماری شبکۀ پیشنهادی در شکل (2) نشان داده شده است. در ادامه، مراحل اصلی الگوریتم پیشنهادی شرح داده می‌شوند.

کدکردن کروموزوم: هر کروموزوم شامل مجموعه‌ای از پارامترهای مربوط به یک شبکۀ عصبی عمیق شامل تعداد اپک‌ها (دوره‌ها)، تعداد نورون‌های هر سه لایۀ پنهان، اندازۀ پنجره یا تأخیر و وزن‌های لایۀ توجه است. تعداد وزن‌های توجه براساس تعداد ویژگی مؤثر هر مجموعه داده تعیین می‌شوند.

مقداردهی اولیۀ جمعیت: مقدار هر ژن به‌طور تصادفی در یک بازۀ مشخص است. در طول اجرای الگوریتم، تعداد ژن‌ها و ارزش هر ژن با عملگرهای ژنتیکی در بازه مربوط به خود افزایش یا کاهش می‌یابند.

آماده‌سازی دادۀ آموزش: در این مرحله، مقدار حال حاضر سری زمانی وابسته به مقادیر گذشته در نظر گرفته می‌شود که براساس اندازۀ پنجرۀ تعیین‌شده در کروموزوم انجام می‌شود.

اعمال مکانیزم توجه: وزن‌های توجه در هر کروموزوم روی ورودی‌های مسئله اعمال می‌شوند.

ساخت مدل: در این مرحله به‌ازای هر کدام از اعضای جمعیت با توجه به تعداد اپک‌ها (دوره‌ها) و تعداد نورون‌های لایۀ پنهان، یک مدل ایجاد می‌شود و با استفاده از مجموعه آموزش و با روش پس‌انتشار خطا آموزش می‌بیند. مدل به‌کاررفته در معماری پیشنهادی شبکه LSTM عمیق با سه لایه است.

ارزیابی: به‌منظور ارزیابی و به دست آوردن میزان کیفیت هر مدل، مقدار خطای میانگین مربعات بر مجموعه داده اعتبارسنجی محاسبه می‌شود.

انتخاب: به‌منظور انتخاب والدین برای انجام عمل ترکیب، از مکانیزم انتخاب چرخ رولت مشهور استفاده می‌شود. از مکانیزم انتخاب تصادفی برای عملگر جهش استفاده شده است.

اعمال عملگر ترکیب و جهش: بعد از انتخاب کروموزوم‌های والد، عملگرهای ترکیب و جهش برای ایجاد جمعیت جدید اعمال می‌شود.

انتخاب بازماندگان: در هر مرحله، کروموزوم‌ها براساس میزان برازندگی مرتب می‌شوند و اعضا با بیشترین برازندگی باقی می‌مانند.

معیار توقف: معیار توقف GA رسیدن به تعداد معینی از نسل‌ها است. در صورت اتمام الگوریتم، سه تا از بهترین کروموزوم‌ها خروجی در نظر گرفته می‌شوند.

 

 

 

 

شکل (2): معماری مدل پیشنهادی.

 

 

5- نتایج ارزیابی

در این بخش ابتدا توضیحی از مجموعه داده‌های به‌کاررفته در مطالعه بیان شده است. سپس نحوۀ تنظیم پارامترها برای الگوریتم ژنتیک، استفاده و الگوریتم پیشنهادی شرح داده می‌شود و نیز معیارهای ارزیابی در این آزمایش معرفی می‌شوند. علاوه بر این، مدل پیشنهادی خود با برخی مدل‌های پایه مانند RNN [10]، GRU [15] و LSTM [14] مقایسه می‌شود.

 

5-1- مجموعه داده‌ها

به‌منظور بررسی توانایی تعمیم روش پیشنهادی، از سه مجموعه داده در زمینه‌های انرژی و محیط‌زیست برای ارزیابی روش‌های پیشنهادی استفاده شده است. این مجموعه داده‌ها از پایگاه داده UCI گرفته‌ شده‌اند. اطلاعات مجموعه داده‌ها و نحوۀ دسته‌بندی داده‌ها به مجموعه آموزش و آزمون در جدول (1) نشان داده ‌شده است. برای هر یک از مجموعه ‌داده‌ها، 80 درصد از داده‌ها برای آموزش و ساخت مدل پیش‌بینی و مابقی (20 درصد) برای مجموعه آزمون یا بررسی عملکرد مدل پیش‌بینی در نظر گرفته شده‌اند.

جدول (1): اطلاعات مجموعه داده‌ها

مجموعه داده

زمینه

تعداد ویژگی‌

تعداد نمونه‌ها

آموزش

آزمون

SML2010

محیط‌زیست

24

3600

537

Appliances energy prediction

انرژی

29

16000

3736

Beijing PM2.5

محیط‌زیست

9

35040

8760

 

5-2- تنظیم پارامترها

انتخاب پارامترها بر نحوۀ عملکرد الگوریتم تأثیر می‌گذارد. ترکیبات مختلف پارامترها به انواع راه‌حل‌ها منجر می‌شود. جدول (2) پارامترهای به‌کاررفته در مدل پیشنهادی را نشان می‌دهد. روش‌های مختلفی برای تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک وجود دارد؛ شامل روش آزمون‌وخطا، روش تاگوچی [35]، سیستم‌های استدلال فازی [36]، روش‌های هیوریستیک مبتنی بر آزمون‌های آماری [37] و غیره. در این مقاله، از روش آزمون‌وخطا برای تنظیم پارامترها استفاده شده است. این روش به دلیل سادگی و امکان تنظیم پارامتر متناسب با مسئله انتخاب شده است.

 

 

جدول (2): پارامترهای به‌کاررفته در مدل پیشنهادی

 

پارامتر

مقادیر

الگوریتم ژنتیک

تعداد نسل‌ها

10

اندازۀ جمعیت

5

نرخ ترکیب

4/0

نرخ جهش

1/0

نوع ترکیب

ترکیب چندنقطه‌ای

بازه مربوط به تعداد تکرار

50 تا 100

بازه مربوط به اندازۀ پنجره

5 تا 20

بازه مربوط به تعداد نورون‌ها

10 تا 50

بازه مربوط به وزن‌های توجه

0 تا 1

واحد LSTM

اندازۀ دسته

128

تابع فعال‌ساز

تانژانت هیپربولیک

نرخ حذف تصادفی[11]

3/0

بهینه‌ساز وزن‌های شبکه

Adam

معیار سنجش دقت

خطای میانگین مربعات

5-3- معیارهای ارزیابی

بر طبق کارهای پیشین [2, 4, 7] برای ارزیابی عملکرد، از خطاهای جذر میانگین مربعات[12] (RMSE) [38]، جذر میانگین مربعات نرمال‌شده[13] (NRMSE) و خطاهایی مطلق میانگین[14] (MAE) به‌عنوان معیارهای ارزیابی استفاده شده است که به‌صورت زیر محاسبه می‌شوند.

(8)

 

(9)

 

(10)

 

 

که در آن  مقدار پیش‌بینی،  مقدار واقعی،  بردار مقادیر واقعی و  تعداد نمونه‌های آزمون است.

5-4- پیاده‌سازی

پیاده‌سازی مدل پیشنهادی در محیط پایتون انجام‌ شده است. برای پیاده‌سازی الگوریتم ژنتیک از الگوریتم‌های توزیع‌شدۀ تکاملی در کتابخانه DEAP و به‌منظور پیاده‌سازی شبکه‌های عمیق به‌کاررفته در آزمایش از کتابخانۀ تنسورفلو موجود در پایتون استفاده شده است. برای انجام ارزیابی، با توجه به اینکه مدل پیشنهادی یک نسخۀ عمیق از شبکه LSTM است، از نسخۀ عمیق شبکه‌های RNN، LSTM و GRU استفاده شده است. در ادامه، هر کدام از شبکه‌ها به‌طور مختصر توضیح داده می‌شوند.

DRNN: مقایسه با مدل RNN ساده نشان‌دهندۀ مقایسۀ مبتنی بر یادگیری ماشین است. در اینجا مقایسه با مدل RNN عمیق  (DRNN)انجام‌ شده است که مقایسۀ عمیق مبتنی بر یادگیری را نشان می‌دهد.

DLSTM: مقایسه با مدل LSTM عمیق  (DLSTM) مقایسۀ عمیق مبتنی بر یادگیری را نشان می‌دهد. این روش در مرجع ساقیر و کوتب [4] برای سری‌های زمانی تک‌متغیره ارائه ‌شده است که در این مطالعه، برای سری‌های زمانی چندمتغیره توسعه داده‌ شده است.

DGRU: مقایسه با مدل واحد گیت‌دار عمیق (DGRU) مقایسۀ عمیق مبتنی بر یادگیری را نشان می‌دهد. GRU شبیه به مدل اصلی LSTM است؛ به استثنای اینکه GRU فقط دو دروازه دارد. آزمایش‌های DGRU معمولاً شبیه آزمایش DLSTM است.

5-5- یافتن ترکیب مناسب از پارامترها با الگوریتم ژنتیک برای مدل‌های مقایسه‌شده

برای انجام آزمایش، بهترین پارامترهای برای هر یک از مدل‌های آزموده‌شده، با الگوریتم ژنتیک به دست می‌آید. نحوۀ به دست آوردن پارامترها به‌منظور برقراری شرایط یکسان برای تمامی مدل‌ها مشابه روش پیشنهادی به دست می‌آید؛ با این تفاوت که مدل‌های مقایسه‌شده به غیر از روش پیشنهادی، وزن‌های توجه را در کدکردن کروموزوم در نظر نمی‌گیرند. پارامترهای به‌دست‌آمده با الگوریتم ژنتیک برای مدل‌های آزموده‌شده در جداول (3) تا (5) نشان داده ‌شده‌اند. این جداول، مقادیر مربوط به ابرپارامترهای تعداد تکرار، تعداد نورون‌های هر لایه، اندازۀ پنجره را نشان می‌دهد که با الگوریتم ژنتیک برای هر یک از مجموعه داده‌ها انتخاب‌ شده است. در جدول (6) علاوه بر پارامترهای بالا، مقادیر وزن‌های توجه هر ویژگی نیز ازطریق مدل پیشنهادی به ‌دست‌ آمده است. با بررسی جداول (3) تا (6) نتایج زیر به دست می‌آیند:

 • به‌طور میانگین تعداد تکرار انتخاب‌شده با الگوریتم ژنتیک برای مدل‌های DRNN، DLSTM و DGRU با افزایش تعداد نمونه‌های مجموعه داده، افزایش می‌یابد؛ برای مثال، تعداد تکرار انتخابی با الگوریتم ژنتیک برای مدل DRNN برای مجموعه داده SML10، Energy و PM2.5 به‌ترتیب برابر 57، 57 و 83 است.
 • در الگوریتم پیشنهادی به دلیل وجود پارامترهای مربوط به وزن‌های توجه، تعداد ویژگی نیز بر تعداد تکرار الگوریتم تأثیر می‌گذارد؛ برای مثال، مجموعه داده  PM2.5 با نه ویژگی تعداد تکرار کمتری (67) را نسبت به دو مجموعه داده دیگر انتخاب کرده است؛ این به دلیل تعیین تعداد وزن‌های توجه براساس تعداد ویژگی مؤثر است.
 • به‌طور میانگین، الگوریتم پیشنهادی به دلیل تأثیر وزن‌های لایۀ توجه به تعداد تکرارهای بیشتری برای آموزش مدل نیاز دارد؛ اما در ادامه مشاهده می‌شود اگرچه زمان یافتن ترکیب مناسب از پارامترها بیشتر است، مدل به‌دست‌آمده به دلیل وجود لایۀ توجه، از دقت بیشتری برخوردار است.
 •  اندازۀ پنجرۀ به‌دست‌آمده با الگوریتم ژنتیک برای مدل DLSTM برای مجموعه داده‌های مختلف، یکسان و برابر 10 است. با توجه به بازۀ در نظر گرفته ‌شده برای اندازۀ پنجره در بخش تنظیم پارامترها (5 تا 20)، به‌طور میانگین، پنجره با اندازه 10 برای مجموعه داده‌ها به‌ویژه مجموعه داده Energy، مناسب به نظر می‌رسد.
 • تعداد نورون‌های در نظر گرفته ‌شده با مدل‌ها متغیر است. براساس بازۀ در نظر گرفته ‌شده برای تعداد نورون‌ها (10 تا 50 )، به نظر می‌رسد مدل‌ها تمایل به انتخاب لایه‌ها با نورون‌های بیشتر دارند.

 

 

جدول (3): مقادیر پارامترهای به‌دست‌آمده با الگوریتم ژنتیک برای مدل DRNN

مجموعه داده

تعداد تکرار

اندازۀ پنجره

تعداد نورون‌های هر لایه

SML2010

57

11

[ 45 , 26 , 37 ]

100

14

[ 29 , 21 , 45 ]

76

6

[ 31 , 21 , 45 ]

Appliances energy prediction

57

10

[ 45 , 26 , 37 ]

83

10

[ 31 , 21 , 21 ]

67

10

[ 20 , 47 , 36 ]

Beijing PM2.5

83

10

[ 31 , 21 , 21 ]

83

10

[ 42 , 47 , 36 ]

76

10

[ 33 , 47 , 36 ]

 

 

جدول (4): مقادیر پارامترهای به‌دست‌آمده با الگوریتم ژنتیک برای مدل DLSTM

مجموعه داده

تعداد تکرار

اندازۀ پنجره

تعداد نورون‌های هر لایه

SML2010

57

10

[ 45 , 26 , 37 ]

83

10

[ 31 , 21 , 21 ]

67

10

[ 20 , 47 , 36 ]

Appliances energy prediction

83

10

[ 31 , 21 , 21 ]

83

10

[ 42 , 47 , 36 ]

76

10

[ 33 , 47 , 36 ]

Beijing PM2.5

76

10

[ 42 , 47 , 36 ]

89

10

[ 32 , 21 , 45 ]

57

10

[ 45 , 26 , 37 ]

 

 

جدول (5): مقادیر پارامترهای به‌دست‌آمده با الگوریتم ژنتیک برای مدلDGRU

مجموعه داده

تعداد تکرار

اندازۀ پنجره

تعداد نورون‌های هر لایه

SML2010

81

6

[ 31 , 27 , 35 ]

67

16

[ 20 , 37 , 46 ]

89

7

[ 32 , 21 , 45 ]

Appliances energy prediction

76

11

[ 33 , 29 , 10 ]

76

10

[ 33 , 29 , 10 ]

67

11

[ 42 , 47 , 46 ]

Beijing PM2.5

76

11

[ 33 , 29 , 10 ]

83

16

[ 42 , 47 , 36 ]

83

10

[ 42 , 47 , 36 ]

 

 

 

 

 

جدول (6): مقادیر پارامترهای به‌دست‌آمده با الگوریتم ژنتیک برای مدل پیشنهادی

مجموعه داده

تعداد تکرار

اندازۀ پنجره

تعداد نورون‌های هر لایه

وزن‌های لایۀ توجه

SML2010

98

9

[ 37 , 38 , 43 ]

[81/0, 54/0, 34/0, 54/0, 76/0, 48/0, 25/0, 18/0, 42/0, 64/0, 49/0, 56/0, 34/0, 33/0, 86/0, 98/0, 44/0, 95/0, 44/0, 81/0, 09/0, 9/0]

67

8

[ 19 , 11 , 37 ]

[1/0, 82/0, 66/0, 05/0, 31/0, 44/0, 1/0, 97/0, 72/0, 66/0, 05/0, 92/0, 42/0, 56/0, 5/0, 45/0, 19/0, 66/0, 73/0, 11/0, 23/0, 17/0]

95

8

[ 19 , 18 , 39 ]

[97/0, 11/0, 56/0, 05/0, 31/0, 44/0, 1/0, 97/0, 72/0, 66/0, 05/0, 92/0, 42/0, 56/0, 5/0, 45/0, 13/0, 1/0, 32/0, 61/0, 23/0, 17/0]

Appliances energy prediction

97

11

[ 30 , 22 , 25 ]

[2/0, 14/0, 0, 7/0, 72/0, 32/0, 24/0, 22/0, 51/0, 03/0, 27/0, 19/0, 58/0, 31/0, 07/0, 69/0, 65/0, 56/0, 17/0, 48/0, 94/0, 53/0, 26/0, 63/0, 87/0, 97/0, 71/0]

97

7

[ 36 , 38 , 49 ]

[07/0, 14/0, 42/0, 22/0, 07/0, 7/0, 69/0, 82/0, 98/0, 58/0, 02/0, 71/0, 1, 1/0, 85/0, 96/0, 7/0, 74/0, 17/0, 39/0, 94/0, 3/0, 2/0, 81/0, 77/0, 75/0, 43/0]

96

11

[ 15 , 15 , 29 ]

[84/0, 27/0, 61/0, 43/0, 19/0, 76/0, 38/0, 48/0, 2/0, 82/0, 94/0, 43/0, 82/0, 61/0, 44/0, 08/0, 86/0, 86/0, 48/0, 73/0, 65/0, 77/0, 34/0, 92/0, 19/0, 95/0, 53/0]

Beijing PM2.5

67

17

[ 18 , 32 , 36 ]

[28/0, 22/.0, 88/0, 3/0, 88/0, 63/0, 0, 87/0]

67

17

[ 18 , 32 , 21 ]

[28/0, 22/.0, 88/0, 3/0, 88/0, 63/0, 0, 87/0]

100

9

[ 29 , 34 , 21 ]

[78/0, 41/0, 4/0, 08/0, 27/0, 94/0, 0, 49/0]

 

 

5-6- نمایش عملکرد مدل پیشنهادی بر مجموعه داده‌های آزمون

در این بخش، عملکرد مدل پیشنهادی بر مجموعه آزمون نشان داده شده است. شکل‌های (3) تا (5) مقادیر داده‌های پیش‌بینی و داده‌های واقعی را برای هر یک از مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود مدل پیشنهادی قادر است برای مجموعه داده‌های SML10 و PM2.5 مقادیر بسیار نزدیکی به مقادیر واقعی به دست بیاورد.

 

Testing data

Training data

شکل (3): مقادیر پیش‌بینی با مدل پیشنهادی در مقابل مقادیر واقعی بر مجموعه داده SML10.

Testing data

Training data

شکل (4): مقادیر پیش‌بینی با مدل پیشنهادی در مقابل مقادیر واقعی بر مجموعه داده Energy

 

Testing data

Training data

شکل (5): مقادیر پیش‌بینی با مدل پیشنهادی در مقابل مقادیر واقعی بر مجموعه داده PM2.5

5-7- مقایسۀ عملکرد مدل پیشنهادی با سایر مدل‌ها

در این بخش مدل پیشنهادی با برخی مدل‌های پایه مانند DRNN، DGRU و DLSTM مقایسه شده است. هر یک از روش‌های مقایسه‌شده، پنج بار آموزش و آزمایش شدند و پیش‌بینی‌های نهایی در جدول (7) نشان داده ‌شده‌اند که به‌طور متوسط خطاهای تصادفی را کاهش می‌دهند. جدول (7) نشان می‌دهد مدل پیشنهادی ما توانسته است با بهره‌گیری از معماری LSTM عمیق و افزودن لایۀ توجه، نتایج پذیرفتنی در هر سه مجموعه داده به دست آورد و برتری نسبی نسبت به سایر روش‌ها داشته باشد.

با توجه به معیار RMSE و NRMSE، روش پیشنهادی در هر سه مجموعه داده، عملکرد بهتری داشته است. همچنین براساس معیار MAE، روش پیشنهادی توانسته است در دو مجموعه SML10 و PM2.5 رتبه اول را به خود اختصاص بدهد و تنها در مجموعه داده Energy رتبه دوم را کسب کرده است.

از نتایج مشخص است مدل‌های مبتنی بر شبکه LSTM، در بیشتر اوقات بهتر از GRU و RNN عمل می‌کند و در رتبۀ اول نسبت به سایر شبکه‌ها قرار دارد. تنها در مجموعه داده PM2.5، روش DGRU بهتر از DLSTM عمل کرده است؛ بنابراین، استفاده از شبکه‌های LSTM نسبت به سایر شبکه‌ها به افزایش کیفیت پیش‌بینی در این مجموعه داده‌ها منجر شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهند استفاده از لایۀ توجه در معماری شبکه به بهبود نتایج منجر شده است.

به‌طور کلی، مدل‌ها با عمق‌های بیشتر قادرند ویژگی‌های داده‌های سری زمانی را به‌طور کارآمد نشان دهند؛ به‌ویژه زمانی که داده‌های سری زمانی با فواصل طولانی‌مدت و بسیار غیرخطی پردازش می‌شوند. همچنین انتخاب معماری مناسب برای شبکۀ عمیق ازطریق GA این قابلیت را دارد که مدل‌هایی با دقت بالاتری ایجاد کند. نیز به‌کارگیری لایۀ توجه در شبکه‌های LSTM در کنار عمق بیشتر و بهینه‌سازی معماری شبکه در روش پیشنهادی، به یافتن راه‌حل‌های بهتر نسبت به سایر روش‌ها منجر می‌شود.

 

جدول (7): مقایسۀ مدل پیشنهادی با سایر مدل‌ها

مدل

مجموعه داده‌ها

SML10

Energy

PM2.5

RMSE

MAE

NRMSE

RMSE

MAE

NRMSE

RMSE

MAE

NRMSE

DRNN

0553/0

0470/0

0553/0

0677/0

0383/0

073/0

0456/0

0388/0

0456/0

DGRU

0230/0

0190/0

0230/0

0688/0

0396/0

074/0

0383/0

0292/0

0383/0

DLSTM

0169/0

0130/0

0169/

0665/0

0352/0

071/0

0451/0

0338/0

0451/0

Proposed Model

0092/0

0067/0

0090/0

0657/0

0372/0

076/0

0261/0

0152/0

0261/0

 

 


5-8- زمان اجرا

در این بخش، زمان اجرای مدل‌های مختلف بررسی شده است. شکل (6) زمان‌های اجرای مدل‌های مقایسه‌شده در آزمایش را بر مجموعه داده‌های SML10، Energy و PM2.5 نشان می‌دهد. در شکل (6) مشاهده می‌شود زمان اجرای مدل پیشنهادی و مدل DLSTM نسبت به سایر مدل‌ها بیشتر است. این موضوع به دلیل استفاده از شبکه LSTM در معماری این مدل‌هاست. شبکه LSTM نسبت به شبکه‌های RNN و GRU پیچیدگی بیشتری دارد. همچنین تمام مدل‌ها به دلیل استفاده از الگوریتم ژنتیک برای یافتن ترکیب مناسب از پارامترها نسبت به حالتی که از الگوریتم ژنتیک استفاده نشود، زمان بیشتری صرف می‌کنند. در هنگام استفاده از الگوریتم ژنتیک با توجه به تعداد پارامترهای تعیین‌شده برای آن در بخش تنظیم پارامترها، حداکثر 3 فرزند جدید در هر تکرار ایجاد می‌شود. به عبارتی، حداکثر 30 بار مدل با پارامترهای مختلف، آموزش می‌بیند؛ به این معنی که زمان لازم برای یافتن ترکیب مناسب از پارامترها حداکثر 30 برابر حالتی است که پارامترها به‌صورت تجربی مقداردهی می‌شوند. واضح است صرف زمان در هنگام آموزش، در صورتی پذیرفتنی است که زمان اجرا پذیرفته‌شده باشد و دقت پیش‌بینی افزایش یابد؛ چون آموزش مدل، تنها یک بار انجام می‌شود و بارها از آن مدل برای پیش‌بینی استفاده می‌شود.

 

 

شکل (6): زمان اجرا

 

6- نتیجه‌گیری

در این پژوهش، یک مدل LSTM عمیق تکاملی مبتنی بر توجه برای مسئلۀ پیش‌بینی سری‌های زمانی چندمتغیره ارائه شد. نتایج آزمایش و ارزیابی‌های انجام‌شده بر مجموعه‌های آزمون نشان می‌دهند مدل پیشنهادی قادر است با به‌کارگیری پشته‌ای از لایه‌های LSTM، محدودیت‌های معماری شبکۀ عصبی کم‌عمق را برطرف کند؛ به‌ویژه هنگامی ‌که از مجموعه داده‌های سری زمانی طولانی استفاده می‌شود. علاوه بر این، با به‌کارگیری مکانیزم توجه، قادر است به‌طور مؤثر از اطلاعات محلی در یک پنجرۀ نمونه‌برداری با توجه به وزن‌های مختلف توجه استفاده کند؛ بنابراین، به‌کارگیری روش پیشنهادی در کاربردهای مرتبط ارجح است. برای ادامۀ پژوهش، می‌توان دیگر پارامترها نظیر تعداد حذف تصادفی و اندازۀ دسته را نیز با الگوریتم ژنتیک بهینه کرد.[1]تاریخ ارسال مقاله: 23/11/1398

تاریخ پذیرش مقاله: -/-/1399

نام نویسنده مسئول: محمد قاسم زاده

نشانی نویسنده مسئول: ایران – یزد –دانشگاه یزد – ساختمان فنی 1 - دانشکده مهندسی کامپیوتر[1] Auto Regressive Moving Average

[2] Auto Regressive Integrated Moving Average

[3] exogenous series

[4] Support Vector Regression

[5] Temporal

[6] Recurrent Neural Network

[7] Gated Recurrent Unit

[8] sub window

[9] hyperbolic tangent

[10] Overfitting

[11] Dropout

[12] Root Mean Square Error

[13] Normalized Root Mean Square Error

[14] Mean Absolute Error

 

[1]  M. Nooshyar and A. Ghasemi marzbali, "Day-ahead Electricity Price Forecasting by a New Hybrid Algorihtm based on ELM, Curvelet Transform, Preprocessing System, and Modified VCS Algorithm," Computational Intelligence in Electrical Engineering, Vol. 10, No. 2, pp. 73-86, 2019.

[2]  Y. Li, Z. Zhu, D. Kong, H. Han, and Y. Zhao, "EA-LSTM: Evolutionary attention-based LSTM for time series prediction," Knowledge-Based Systems, 2019.

[3]  N. I. Sapankevych and R. Sankar, "Time series prediction using support vector machines: a survey," IEEE Computational Intelligence Magazine, Vol. 4, No. 2, pp. 24-38, 2009.

[4]  A. Sagheer and M. Kotb, "Time series forecasting of petroleum production using deep LSTM recurrent networks," Neurocomputing, Vol. 323, pp. 203-213, 2019.

[5]  G. U. Yule, "VII. On a method of investigating periodicities disturbed series, with special reference to Wolfer's sunspot numbers," Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character, Vol. 226, No. 636-646, pp. 267-298, 1927.

[6]  G. E. Box and D. A. Pierce, "Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models," Journal of the American statistical Association, Vol. 65, No. 332, pp. 1509-1526, 1970.

[7]  Y. Liu, C. Gong, L. Yang, and Y. Chen, "DSTP-RNN: A dual-stage two-phase attention-based recurrent neural network for long-term and multivariate time series prediction," Expert Systems with Applications, Vol. 143, p. 113082, 2020.

[8]  T. Van Gestel et al., "Financial time series prediction using least squares support vector machines within the evidence framework," IEEE Transactions on neural networks, vol. 12, no. 4, pp. 809-821, 2001.

[9]  M. H. Amini, A. Kargarian, and O. Karabasoglu, "ARIMA-based decoupled time series forecasting of electric vehicle charging demand for stochastic power system operation," Electric Power Systems Research, Vol. 140, pp. 378-390, 2016.

[10] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, "Learning representations by back-propagating errors," nature, vol. 323, no. 6088, pp. 533-536, 1986.

[11] L. Wang, Z. Wang, and S. Liu, "An effective multivariate time series classification approach using echo state network and adaptive differential evolution algorithm," Expert Systems with Applications, Vol. 43, pp. 237-249, 2016.

[12] M. Han and M. Xu, "Laplacian echo state network for multivariate time series prediction," IEEE transactions on neural networks and learning systems, Vol. 29, No. 1, pp. 238-244, 2017.

[13] S. Sivakumar and S. Sivakumar, "Marginally stable triangular recurrent neural network architecture for time series prediction," IEEE transactions on cybernetics, No. 99, pp. 1-15, 2017.

[14] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," Neural computation, Vol. 9, No. 8, pp. 1735-1780, 1997.

[15] J. Chung, C. Gulcehre, K. Cho, and Y. Bengio, "Empirical evaluation of gated recurrent neural networks on sequence modeling," arXiv preprint arXiv:1412.3555, 2014.

[16] R. Miikkulainen et al., "Evolving deep neural networks," in Artificial Intelligence in the Age of Neural Networks and Brain Computing: Elsevier, 2019, pp. 293-312.

[17] Y. Bengio, P. Simard, and P. Frasconi, "Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult," IEEE transactions on neural networks, Vol. 5, No. 2, pp. 157-166, 1994.

[18] X. Fang and Z. Yuan, "Performance enhancing techniques for deep learning models in time series forecasting," Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 85, pp. 533-542, 2019.

[19] J. Lu, C. Xiong, D. Parikh, and R. Socher, "Knowing when to look: Adaptive attention via a visual sentinel for image captioning," in Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2017, pp. 375-383.

[20] Z. Yu, J. Yu, J. Fan, and D. Tao, "Multi-modal factorized bilinear pooling with co-attention learning for visual question answering," in Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2017, pp. 1821-1830.

[21] S. Kim, T. Hori, and S. Watanabe, "Joint CTC-attention based end-to-end speech recognition using multi-task learning," in 2017 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP), 2017, pp. 4835-4839: IEEE.

[22] Z. Karevan and J. A. Suykens, "Transductive LSTM for time-series prediction: An application to weather forecasting," Neural Networks, 2020.

[23] Y. Baek and H. Y. Kim, "ModAugNet: A new forecasting framework for stock market index value with an overfitting prevention LSTM module and a prediction LSTM module," Expert Systems with Applications, vol. 113, pp. 457-480, 2018.

[24] B. Yang, S. Sun, J. Li, X. Lin, and Y. Tian, "Traffic flow prediction using LSTM with feature enhancement," Neurocomputing, Vol. 332, pp. 320-327, 2019.

[25] A. ElSaid, F. El Jamiy, J. Higgins, B. Wild, and T. Desell, "Optimizing long short-term memory recurrent neural networks using ant colony optimization to predict turbine engine vibration," Applied Soft Computing, Vol. 73, pp. 969-991, 2018.

[26] B. Nakisa, M. N. Rastgoo, A. Rakotonirainy, F. Maire, and V. Chandran, "Long short term memory hyperparameter optimization for a neural network based emotion recognition framework," IEEE Access, Vol. 6, pp. 49325-49338, 2018.

[27] A. ElSaid, S. Benson, S. Patwardhan, D. Stadem, and T. Desell, "Evolving recurrent neural networks for time series data prediction of coal plant parameters," in International Conference on the Applications of Evolutionary Computation (Part of EvoStar), 2019, pp. 488-503: Springer.

[28] D. Bahdanau, K. Cho, and Y. Bengio, "Neural machine translation by jointly learning to align and translate," arXiv preprint arXiv:1409.0473, 2014.

[29] M. Hermans and B. Schrauwen, "Training and analysing deep recurrent neural networks," in Advances in neural information processing systems, 2013, pp. 190-198.

[30] M. Längkvist, L. Karlsson, and A. Loutfi, "A review of unsupervised feature learning and deep learning for time-series modeling," Pattern Recognition Letters, Vol. 42, pp. 11-24, 2014.

[31] P. E. Utgoff and D. J. Stracuzzi, "Many-layered learning," Neural Computation, Vol. 14, No. 10, pp. 2497-2529, 2002.

[32] S. Spiegel, J. Gaebler, A. Lommatzsch, E. De Luca, and S. Albayrak, "Pattern recognition and classification for multivariate time series," in Proceedings of the fifth international workshop on knowledge discovery from sensor data, 2011, pp. 34-42: ACM.

[33] M. Hajizadeh-Tahan and M. Ghasemzadeh, "An Evolutionary Multi-objective Discretization based on Normalized Cut," Journal of AI and Data Mining, Vol. 8, No. 1, pp. 25-37, 2020.

[34] S. Ronoud and S. Asadi, "An evolutionary deep belief network extreme learning-based for breast cancer diagnosis," Soft Computing, Vol. 23, No. 24, pp. 13139-13159, 2019.

[35] N. S. Jaddi, S. Abdullah, and A. R. Hamdan, "Taguchi-based parameter designing of genetic algorithm for artificial neural network training," in 2013 International Conference on Informatics and Creative Multimedia, 2013, pp. 278-281: IEEE.

[36] F. Herrera and M. Lozano, "Adaptive genetic operators based on coevolution with fuzzy behaviors," IEEE Transactions on Evolutionary computation, Vol. 5, No. 2, pp. 149-165, 2001.

[37] O. Chebbi and J. Chaouachi, "Effective parameter tuning for genetic algorithm to solve a real world transportation problem," in 2015 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2015, pp. 370-375: IEEE.

[38] M. Plutowski, G. Cottrell, and H. White, "Experience with selecting exemplars from clean data," Neural Networks, Vol. 9, No. 2, pp. 273-294, 1996.