هوش محاسباتی در مهندسی برق (ISEE) - مقالات آماده انتشار