کلیدواژه‌ها = شبکه توزیع هوشمند
تعداد مقالات: 2
1. بهبود خودترمیمی شبکۀ توزیع هوشمند با تخصیص کلیدها و منابع تولید پراکنده با استفاده از محاسبات نرم

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-16

10.22108/isee.2019.118933.1273

اوستا جعفری؛ عباس شهبازیان؛ علیرضا فریدونیان؛ امیرحسین نیکوفرد