کلیدواژه‌ها = کاربر ثانویه
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی و تعیین وفقی حملۀ اختلال فریبنده در شبکه‌های رادیوشناختگر

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-50

10.22108/isee.2017.21606

زهرا قره خانی؛ کمال شاه طالبی؛ سید محمد صابرعلی