کلیدواژه‌ها = GFDM
تعداد مقالات: 1
1. محاسبۀ میزان خطای بیت در سیستم مخابراتی چندحاملی C-SMT

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-36

10.22108/isee.2017.21605

زهرا شریفیان؛ محمدجواد امیدی؛ حمید سعیدی سورک