کلیدواژه‌ها = عدم‌قطعیت
تعداد مقالات: 2
1. کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق‌العاده

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

10.22108/isee.2018.107910.1080

محمدرضا سلطانپور؛ پوریا اوطادالعجم؛ سید زین العابدین موسوی


2. تنظیم بهینه نواحی رله دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم‌قطعیت‌ها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 30-46

10.22108/isee.2017.21595

محمد شعبانی؛ عباس صابری نوقابی؛ محسن فرشاد