کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی مونت کارلو
تعداد مقالات: 1
1. حل عددی و تحلیلی مسئلۀ پخش توان بهینۀ احتمالاتی با لحاظ عدم‌قطعیت‌های منابع تجدیدپذیر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-72

10.22108/isee.2019.116237.1205

حمید فتاحی؛ حمدی عبدی؛ فرشاد خسروی؛ شهرام کریمی