کلیدواژه‌ها = تشخیص خطا
تعداد مقالات: 2
1. رله‌های اضافه جریان جهتی جریان تنها با استفاده از اپراتور انرژی تیجر

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 95-110

10.22108/isee.2019.117901.1254

هادیه سادات حسینی؛ امانگلدی کوچکی؛ سیدحسین حسینیان