کلیدواژه‌ها = سیستم لیندن‌مایر
تعداد مقالات: 1
1. ساخت هوشمند موسیقی با الگوریتم ژنتیک مبتنی بر جهش یکنواخت موتیف

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 85-102

فریا نصیری مفخم؛ راضیه روغنی زاده