کلیدواژه‌ها = هیستوگرام گرادیان
تعداد مقالات: 1
1. کاهش ویژگی توسط اذحام ذرات دودویی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-68

محسن صدیقی ناو؛ علی سلیمانی؛ حسین خسروی